Dofinansowanie studiów podyplomowych

Głównym celem KFS jest poprawa sytuacji pracownika i pracodawcy na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy poprzez dofinansowanie kształcenia. W efekcie czego pracodawca zyska wykwalifikowanego pracownika a pracownik utrzyma miejsce pracy.

Jakie są warunki?

Ze środków KFS może skorzystać każdy pracodawca, który zatrudnia minimum jedną osobę na umowę o pracę oraz dodatkowo wpisuje się w jeden z priorytetów wyznaczonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Od 80% do 100%.

Na co pracodawca może przeznaczyć otrzymane środki?

Dofinansowanie obejmuje szkolenia i studia podyplomowe, które w efekcie przyczynią się do podniesienia kompetencji pracowników.

Dlaczego my?

  • ⇒Po pierwsze pomagamy w wypełnianiu wniosku, aby zwiększyć szanse na otrzymania dofinansowania. Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie.
  • ⇒ Po drugie Instytut Studiów Podyplomowych działający przy Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych jest placówką niepubliczną, wpisaną do rejestru Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 236 (polon.nauka.gov.pl).
  • ⇒ Po trzecie analizujemy potrzeby i pomagamy w wyborze kierunku.
  • ⇒ Po czwarte posiadamy odpowiednie rekomendacje i uznanie na rynku edukacyjnym.

Zapraszamy do kontaktu:

Monika Cieśla

Tel: 880544057

e-mail: studia@podyplomowe-edu.pl

Informacje dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

https://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*