Dydaktyka języka obcego (język angielski)

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka języka obcego” skierowane są do nauczycieli chcących
zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na drugim etapie szkoły podstawowej (w klasach
IV-VIII ). Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego (w zakresie
języka angielskiego), nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka
angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi na II etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy
i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Studia
podyplomowe na kierunku „ Dydaktyka języka obcego„ kierowane są do nauczycieli i osób posiadających
przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka
angielskiego w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII. Absolwent uzyska kwalifikacje i kompetencje
w zakresie nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania
(m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia zajęć
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli, obowiązkowy jest egzamin potwierdzający kwalifikacje do nauczania
języków obcych. Centrum Egzaminacyjne działające we Wrześni we współpracy z Instytutem Studiów
Podyplomowych WSNP organizuje dla chętnych osób egzaminy PTE General na poziomie C1 –
info o egzaminach na stronie Pearson.
Informacji udziela: Urszula Kropaczewska
kontakt: email: urszula_kropaczewska@interia.pl;
nr tel. 607615074

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna