Luty, 2020

202006Lut09:0015:00Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce (Copy)EDU-Consulting, Grunwaldzka 9 Zapisz się na szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

 • członkowie kadry administracyjnej i merytorycznej zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej
 • członkowie komisji przetargowych
 • wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne w różnych branżach

Informacje o Kursie

 

 • zapoznanie z zasadami dotyczącymi elektronizacji zamówień obowiązującymi
  od 18.04.2018 r. oraz 18.10.2018 r.,
 • przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących m.in. kształtowania postanowień SIWZ uwzględniając wymogi elektronicznego składania JEDZ, ofert
  w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • przedstawienie wymagań związanych z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych,
 • poznanie rodzajów podpisów elektronicznych,
 • poznanie na tle porównawczym elektronicznych reguł przygotowania JEDZ, ofert, pełnomocnictw.

Program Kursu

 1. Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – poczta elektroniczna, formularze na ePUAP, komercyjny portal
  e-usług, zagrożenia i ułatwienia, jaki model wybrać
 2. Kwalifikowany podpis elektroniczny jako kluczowy instrument w postępowaniu
  w formie elektronicznej
 3. Komu i kiedy kwalifikowany podpis elektroniczny jest potrzebny, na co zwrócić uwagę przy jego stosowaniu (m.in. formaty podpisu, funkcja skrótu, zapewnienie właściwej walidacji podpisu), w tym w świetle orzecznictwa KIO
  i opinii UZP
 4. Jak zamawiający i wykonawca mogą samodzielnie zweryfikować czy JEDZ, oferta, dokument itp. został prawidłowo podpisany – instrumenty do walidacji
 • „Pułapki” i ułatwienia przy korzystaniu z miniPortalu i portali komercyjnych
 1. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne niezbędne do korzystania z portali
 2. Czy zamawiający może wymagać od wykonawcy  akceptacji regulaminu korzystania z serwisu zakupowego i jakie konsekwencje się z tym wiążą
 3. Zasady publikacji SIWZ i jej zmian oraz zadawanie pytań do SIWZ
 4. W jakiej formie wykonawca może zadawać pytania do SIWZ po elektronizacji, czy muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 5. W jakiej formie zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SIWZ i gdzie je zamieszcza – miniPortal a portale komercyjne
 6. Przykłady postanowień SIWZ w zakresie elementów wynikających
  z elektronizacji – dla miniPortalu i portali komercyjnych
 7. Oświadczenia i dokumenty oraz forma ich składania i uzupełniania po elektronizacji
 8. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów od 18.10. 2018 r. w zakresie formy oświadczeń lub dokumentów i ich potwierdzania
  za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej
 9. Różnica między oświadczeniami i dokumentami „tradycyjnymi”
  a oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi wymaganymi po zmianach dotyczących elektronizacji
 10. Kwestie rozumienia oświadczenia i dokumentu elektronicznego, jak sporządzić elektroniczną kopię oświadczenia lub dokumentu i potwierdzić za zgodność, kompresowanie plików (zakres dopuszczalności i metody)
 11. E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice
  w ich wystawianiu, praktyka weryfikacji
 12.   Oferta w postępowaniach wszczętych od 18.10.2018 r.
 13. Reguły przesyłania elektronicznej oferty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym na miniPortalu i portalach komercyjnych – podobieństwa
  i różnice
 14. Czy zamawiający może zaakceptować skan oferty opatrzonej najpierw własnoręcznym podpisem, a następnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 15. Oferta zawierająca tajemnicę przedsiębiorstwa a jej złożenie elektronicznie
 16. Forma pełnomocnictwa
 17. Zmiana i wycofanie oferty elektronicznej, oferty wspólne – podobieństwa
  i różnice miniPortalu UZP i komercyjnego portalu e-usług
 18. Otwarcie ofert  elektronicznych i informacje z otwarcia – rozwiązania praktyczne, czy można otworzyć ofertę poza jawną sesją otwarcia
 19. Jak „fizycznie” w praktyce zamawiający ma poprawić omyłki
  w elektronicznej ofercie
 20. Czy i kiedy można odstąpić od wymogu elektronicznej oferty

VII.     Wadium po elektronizacji, w tym wymagania co do wadium w formie innej niż pieniądz, jak w praktyce wyglądają elektroniczne gwarancje wadialne, czy, kiedy i jak zamawiający ma obowiązek zwrócić wykonawcy elektroniczne wadium

VIII. Reguły udostępniania protokołu postępowania i załączników do niego (np. ofert) po elektronizacji oraz archiwizacja dokumentów elektronicznych.

Szczegóły Szkolenia

Trener

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada 18-letnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na setkach szkoleń dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku). Autorka kilkutysięcy publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. dotyczących elektronizacji zamówień publicznych.

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

(Czwartek) 09:00 - 15:00

Lokalizacja

EDU-Consulting

Grunwaldzka 9

Organizator

EDU-Consulting

Koszt Szkolenia

470 zł + VAT* – w cenę wliczone są przerwy kawowe, lunch, autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem oraz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

 

*Przy zgłoszeniu 2 osób udzielamy 5% rabatu,przy zgłoszeniu 3 osób udzielamy 10% rabatu. Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

Kontakt

EDU-CONSULTING

Iwona Chodór

 e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl

 tel.: 606 342 197

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertę

  Dodaj swój komentarz

  Twój email nie zostanie opublikowany.*

  X