FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE (F-GAZY)

202402augCały dzieńFLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE (F-GAZY)szkolenie stacjonarneZapisz się na szkolenie

Informacja o kursie/szkoleniu

F-gazy są istotne z punktu widzenia ograniczania emisji substancji wpływających destrukcyjnie na warstwę ozonową oraz wywołujących tzw. Efekt cieplarniany.

W związku z koniecznością dostosowania się instalatorów do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową organizujemy szkolenie oraz egzamin niezbędny do certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do poszczególnych rodzajów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

Dla kogo przeznaczony jest kurs/szkolenie?

Szkolenie kierujemy do personelu zajmującego się instalacją, serwisowaniem i kontrolą szczelności układów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających substancje zubożające warstwę ozonową oraz niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

Program kursu/szkolenia

Kurs przygotuje Kursanta do egzaminu państwowego zagadnienia poruszane na kursie to między innymi:

 • Podstawy termodynamiki.
 • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska.
 • Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie postoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub w trakcie funkcjonowania.
 • Kontrole szczelności.
 • Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno i dwustopniowej.
 • Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
 • Komponent: instalacja, uruchomienie i konserwowanie parowników chłodzonych powietrzem i wodą.

Data

08/02/2024 Cały dzień Zapisy trwają cały rok

Lokalizacja

EDU-Consulting

Kwidzyn, ul. J. Piłsudskiego 29

Other Events

Koszt kursu/szkolenia

Koszt kursu: 1550 zł Cena kursu obejmuje: koszt egzaminu, materiały dydaktyczne, organizacja i przebieg kursu oraz poczęstunek

Kontakt

tel: +48 606 341 764, +48 538 207 860

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Dojazd

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*