Wrzesień, 2021

202116WrzCały dzieńKurs: Kadry, Płace, Płatnikszkolenie stacjonarneEDU-Consulting, Piłsudskiego 29Zapisz się na szkolenie

Informacje o Kursie

Celem Kursu jest przygotowanie bądź uzupełnienie wiedzy Uczestników do pracy w działach kadrowo-płacowych. 

Cel ten osiągamy poprzez dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy w formie wykładu, a przede wszystkim zajęć praktycznych, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań. 

Korzyści z Kursu dla uczestników

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie: 

 • praktyczne opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji personalnej, płacowej, ZUS 
  i podatkowej z wykorzystaniem systemów informatycznych,  
 • zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi mającymi wpływ na pracę kadry zarządzającej personelem, 
 • zapoznanie z programem Płatnik oraz zasadami prowadzenia dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS za pomocą programu Płatnik. 

Program Kursu

Lp.  Ogólny zakres tematyczny  Liczba 

godzin 

1. 
 • Prawo pracy 
 • Zagadnienia z zakresu prawa pracy 
 • Zasady prowadzenia ewidencji kadrowo  płacowej 
 • Delegacja-rozliczenie delegacji służbowej 
2. 
 • Urlopy wypoczynkowe, omówienie rodzajów urlopów  
 • Ewidencja czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej  
 • Rodzaje umów o pracę oraz umowy dodatkowe, zasady udzielania i odwoływania      z urlopu 
 • Charakter i warunki pracy tymczasowej, źródła poszukiwania pracowników 
10 
3. 
 • Ubezpieczenia społeczne 
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym 
 • Podział składki na ubezpieczenie emerytalne 
50 
4. 
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom przez osoby pobierające zasiłki macierzyńskie oraz przebywające na urlopie wychowawczym 
 • Zasady obliczania składek na Fundusz Pracy i FGŚP 
5. 
 • Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego. Świadczenie rehabilitacyjne 
 • Rodzaje wynagrodzeń przyjmowanych do podstawy wymiaru (premie, nagrody) 
6. 
 • Program PŁATNIK nauka wypełniania formularzy przekazywanych do ZUS-u 
7. 
 • Wynagrodzenia 
 • Systemy wynagrodzeń, regulaminy wynagradzania 
 • Podstawowe formy wynagradzania 
 • Poznanie programu do naliczania płac 
8. 
 • Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP 
 • Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników etatowych 
9. 
 • Sporządzanie deklaracji PIT 
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym z tytułu umów cywilno-prawnych 
10. 
 • BHP 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (podstawowe obowiązki pracodawcy, szkolenia) 
RAZEM  70 

Trener

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów-praktyków z zakresu kadr i płac, dokumentacji pracowniczej i spraw personalnych, praktyków zastosowań programów kadrowo- płacowych i Płatnika. 

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

Cały dzień (Czwartek) Godzina rozpoczęcia szkolenia będzie podana telefonicznie

Lokalizacja

EDU-Consulting

Piłsudskiego 29

Organizator

EDU-Consulting

Koszt Szkolenia

1400zł/os – cena zawiera materiały szkoleniowekonsultacje z trenerem oraz przerwy kawowe  

Możliwość rozłożenia na raty.
 
Ilość miejsc ograniczona 

Kontakt

Lucyna Sadaj 
tel: +48606 341 764

e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl

 

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertę

  X