Maj, 2022

202219MajCały dzieńKurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduEDU-Consulting, Piłsudskiego 29Zapisz się na szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Kurs jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. W planie nauczania przewidziane są zagadnienia z zakresu: pedagogiki, psychologii, metodyki i dydaktyki.

Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, gastronomicznych itp.), placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

Adresaci kursu: zgodnie z 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 391), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów pnz powinni posiadać:

 1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  * świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
  * świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 2. tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
  * świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
  * świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  * świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 3. dyplom ukończenia studiów:
  * na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  * na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 4. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 5. tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Informacje o Kursie

Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu: kurs trwa 48 godzin. Kształcenie odbywa się formie stacjonarnej.

Termin rozpoczęcia kursu: po zebraniu grupy.

Trener

Zajęcia będzie prowadziła wykwalifikowana kadra trenerów, posiadająca ogromne doświadczenie w prowadzeniu tego typu kursów. Ponadto osoby prowadzące są praktykami i specjalistami z dziedziny psychologii, pedagogiki oraz metodyki praktycznej nauki zawodu.

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

Cały dzień (Czwartek)

Lokalizacja

EDU-Consulting

Piłsudskiego 29

Organizator

EDU-Consulting

Koszt Szkolenia

800zł. w cenie są materiały szkoleniowe, przerwa kawowa oraz zaświadczenie o ukończonym kursie.

 

Kontakt

Rekrutacja na kurs:

Zgłoszenia osobiste:

EDU – Consulting,

Piłsudskiego 29, 82 – 500 Kwidzyn

lub  telefonicznie: 606-341-764 

e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertę

  Dodaj swój komentarz

  Twój email nie zostanie opublikowany.*

  X