Wrzesień, 2022

202222WrzCały dzieńKurs Specjalista ds. Transportu, Spedycji i Logistyki.EDU-Consulting, Piłsudskiego 29Zamów Szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Osoby chcące się przekwalifikować lub uzupełnić wiedzę, które poszukują pomysłu na swoją karierę zawodową. Zostając logistykiem lub spedytorem, masz więc wielkie szanse na satysfakcjonującą pracę i wysokie zarobki.

Informacje o Kursie

Na kursie „Specjalista ds. Transportu, Spedycji i Logistyki” uczestnik zapozna  się z najważniejszymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw spedycyjnych i zjawiskami występującymi na rynku usług transportowych. Zrozumie zasady, zgodnie z którymi należy zorganizować transport, a w szczególności prace załadunkowe i rozładunkowe. Dowie się, jakie środki transportu wykorzystuje się w spedycji oraz jakiego rodzaju dokumentacji wymaga się od spedytora. Zapozna się również z zagadnieniami z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie spedycyjnym.  

Korzyści z Kursu dla uczestników

W trakcie nauki na kursie uczestnik zapozna się z zagadnieniami związanymi z operacyjnym i taktycznym zarządzaniem magazynami, zapasami, transportem oraz przepływem materiałów i informacji. W materiałach wyjaśniono istotę logistyki, omówiono jej miejsce w nowoczesnym gospodarowaniu i pokazano korzyści, jakie może przynieść właściwe stosowanie jej reguł w przedsiębiorstwie. Kurs dostarcza też wiedzy na temat równowagi kosztów i poziomu obsługi klienta, a także zagadnienia dotyczące recyklingu. 

Program Kursu

Lp.  Ogólny zakres tematyczny  Liczba godzin 
1.  Procesy transportowe 

• Rodzaje transportu 

• Zadania transportowe 

• Zasady transportu towarów 

• Środki transportu 

• Transport ładunków typowych i niebezpiecznych 

• Kryteria wyboru środków transportu 

5 
2.  Przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego 

Krajowe i międzynarodowe akty prawne 

Formuły handlowe 

Instytucje nadzoru i kontroli w transporcie 

Zakresy odpowiedzialności uczestników transportu towarów niebezpiecznych 

10 
3.    Przebieg procesu transportowego 

 •Rodzaje przewozów 

 •Organizowanie zadań transportowych 

 •Etapy procesu transportowego 

 •Zasady doboru środków technicznych 

 •Czynniki determinujące czas dostawy 

 •Planowanie przebiegu procesu transportowego 

 •Zasady sporządzania harmonogramu wykonania procesu transportowego 

10
4.     Ładunki i środki transportu 

 •Rodzaje ładunków 

 •Rodzaje środków transportu ze względu na podatność ładunkową 

 •Sposoby oznaczania ładunków 

 •Systemy monitorowania i rejestrowania ładunków 

 •Rejestrowanie pracy środków transportu 

 •Międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych 

5
5.  Ocena procesów transportowych 

• Ocena przebiegu procesu transportowego 

• Koszty w transporcie 

 • Taryfikatory i ceny usług w transporcie 

 • Wskaźniki efektywności procesów transportowych 

 • Jakość w procesach transportowych 

10 
6.  Dokumentacja w transporcie 

•Rodzaje dokumentów transportowych 

•Dokumentacja przy przewozie towarów niebezpiecznych 

•Dokumentacja w przewozach krajowych i międzynarodowych 

•Dokumentacja celna 

5
7.  Organizacja i dokumentowanie czasu pracy załóg pojazdów 

•Czas pracy i odpoczynek / w tym rozliczenie delegacji 

•Zapisy konwencji AETR 

•Urządzenia rejestrujące czas pracy załóg pojazdów 

5 
8.  Zarządzanie magazynem 

•Systemy informatyczne wspomagające pracę magazynu 

•Jednostki ładunkowe i ich formatowanie 

•Metody wydawania towaru z magazynu 

•Sposoby załadunku i zabezpieczenia towarów 

•Dokumentacja magazynowa 

5 
9.  Reklamacje i roszczenia 

•reklamacje w transporcie krajowym 

•reklamacje w transporcie międzynarodowym 

•umowy o przewóz- podstawowe błędy 

•pojęcie konsumenta i przedsiębiorcy 

•odpowiedzialność: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku 

•określenie stanu dostarczonego towaru 

•zasady składania reklamacji i roszczeń 

•procedura reklamacyjna 

•przedawnienia 

5
10.  Giełdy wspomagające zarządzanie ładunkami – Zadania praktyczne  10 
  Razem  70 

 

 

Trener

Wykładowcą jest trener z wieloletnim doświadczeniem, posiadający wykształcenie kierunkowe. 

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

Cały dzień (Czwartek) Godzina rozpoczęcia szkolenia będzie podana telefonicznie

Lokalizacja

EDU-Consulting

Piłsudskiego 29

Organizator

EDU-Consulting

Koszt Szkolenia

1100 zł/os – cena zawiera materiały szkoleniowekonsultacje z trenerem oraz na koniec kursu zaświadczenie MEN.

Kontakt

Lucyna Sadaj
tel: +48 606 341 764

e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów SzkolenieWydrukuj ofertę

    X