april, 2021

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracyZapisz się online

Informacje o Kursie

Rozpoczynamy kursy na bieżąco w momencie utworzenia grupy. 

Korzyści z Kursu dla uczestników

Uczestnik na szkoleniu zdobędzie wiedzę z zakresu znajomości narzędzi ochrony prawnej przed zjawiskami dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk.

Program Kursu

1. CZYM JEST MOBBING I DYSKRYMINACJA
– Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji;
– Istota, pojęcie i zakres mobbingu;
– Skala i rozmiar mobbingu;
– Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych;
– 45 cech działań mobbingowych wg Heinza Leymana;
– Zapobieganie dyskryminacji;
– Zapobieganie przypadkom molestowania seksualnego.

2.DYSKRYMINACJA I MOBBING – UŁATWIENIA DLA PRACOWNIKÓW OD 7 WRZEŚNIA 2019
– Uproszczenie definicji dyskryminacji;
– Plan działania dla pracodawców;
– Zmiany w podejściu do mobbingu;
– Kodeks pracy o zasadzie równego traktowania.

3.PRZYCZYNY MOBBINGU I DYSKRYMINACJI W MIEJSCU PRACY
– Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
– Przyczyny zależne i niezależne od ofiary,
– Stres,
– Konflikt,
– Przyczyny po stronie mobbera,
– Przyczyny społeczno- kulturowe:
– Stereotypy,
– Uprzedzenia społeczne.
– Specyfika zachowań w firmach produkcyjnych.
– Dlaczego tradycyjne zachowania w firmach produkcyjnych i budowlanych nie zawsze są właściwe.

4.PSYCHOLOGIA MOBBINGI OFIARA I SPRAWCA MOBBINGU
– Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu;
– Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu;
– Fałszywe ofiary mobbingu;
– Zespół kozła ofiarnego.

5.TAKTYKI MOBBINGU
– Poniżanie;
– Upokarzanie;
– Zastraszanie;
– Zaniżanie kompetencji;
– Utrudnianie wykonywania pracy;
– Izolacja.

6.ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI JAKO OBOWIĄZEK PRACODAWCY. PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI
– Asertywność;
– Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych;
– Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu;
– Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa;
– Wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu;
– Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa;
– Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa.

7.JAK USTRZEC SIĘ MOBBINGU – FEEDBACK JAKO KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA
– Feedback motywacyjny – pochwała jako motywator;
– Feedback wzmacniający– jednominutowe interakcje;
– Feedback korygujący – model STAR – rozmowa dyscyplinująca jako przemyślana informacja zwrotna;
– Różnica między konstruktywnym feedbackiem a destruktywną krytyką – model GROW, analiza sił, analiza SWOT;
– Feedback coachingowy – coaching epizodyczny – jak mądrze sterować przekazywaną treści;
– Bank trudnych sytuacji – jak reagować na stres, emocje, opór psychiczny – jak radzić sobie z analogicznymi emocjami ze swojej strony;
– Unikanie błędów oceny – efekt aureoli, efekt kwaśnych winogron, zafiksowanie, projekcja, subiektywizm, prawo autorytetu, zasada wzajemności itp.;
– Asertywność w pracy z pracownikami produkcji.

8.ASERTYWNA INFORMACJA ZWROTNA
– NIE KOP czyli: nie KRYTYKUJ, nie OCENIAJ, nie PROWOKUJ (PONIŻAJ);
– UFO – ustosunkowanie + fakty + oczekiwanie;
– FUKO – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania;
– FUO + 2K – zależy mi + fakty + ustosunkowanie + oczekiwanie + konkret + kontrakt;
– FUKOZ – fakty + uczucia + konsekwencje + oczekiwania + zaplecze;
– SPINKA;
– Model Z;
– SBI;
– Coachingowa informacja zwrotna.

9.BŁĘDY W INFORMACJI ZWROTNEJ – JAK SIĘ ICH USTRZEC?
– mechanizm powstawania błędów pojawiających się podczas oceny;
– jak ustrzec się najczęstszych błędów komunikacji w firmach produkcyjnych i budowlanych;
– rola pytań stosowanych w rozmowie;
– najczęstsze błędy w procesie oceniania.

Time

Year Around Event (2021)

Kontakt

EDU-CONSULTING
Monika Zakrzewska
e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl
tel.: 728-311-560

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się onlineWydrukuj ofertę

    Dodaj swój komentarz

    Twój email nie zostanie opublikowany.*

    X