Listopad, 2021

202111Lis16:00Monter rusztowań budowlano-montażowych montaż i demontaższkolenie stacjonarneEDU-Consulting, Piłsudskiego 29Zapisz się na szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Kurs skierowany jest przed wszystkim dla osób z branży budowlanej, które chcą zwiększyć swoje umiejętności o bezpieczne i zgodne z przepisami zasady montażu i demontażu rusztowań.
Osoby montujące i demontujące rusztowania muszą posiadać uprawnienia wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Nie każdy jednak wie, że po odpowiednim montażu i zabezpieczeniu rusztowanie staje się budowlą tymczasową, która powinna być odebrana przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, w tym przypadku jest nią kierownik budowy lub osoba legitymująca się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, odbiór powinien zostać potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania.

Informacje o Kursie

Celem kursu jest przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Kurs na montera rusztowań budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie.

 

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych, stosowny wpis w książce operatora.

Wymagania

-ukończone 18 lat,

-aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań – skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).

Korzyści z Kursu dla uczestników

 • Posługiwanie się dokumentacją techniczną rusztowań budowlano-montażowych różnych rodzajów i typów.
 • Współpraca z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacja pracy podczas montażu i demontażu rusztowań w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowanie jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów rusztowań budowlano-montażowych

Program Kursu

 • Zajęcia teoretyczne: 40 godz.
 • Zajęcia praktyczne: 40 godz.

Trener

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Sieć Badawczą Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

(Czwartek) 16:00 Zapisy trwają cały rok

Lokalizacja

EDU-Consulting

Piłsudskiego 29

Organizator

EDU-Consulting

Koszt Szkolenia

Koszt kursu montera rusztowań wraz z 1 egzaminem  dla uczestnika kursu:

Kurs wraz z 1 egzaminem
Koszt: 1100 zł/os

Zgłoszenie 1-4 osób
Koszt: 1100 zł/os

Zgłoszenie 5-9 osób
Koszt: 1000 zł/os

Zgłoszenie 10-14 osób
Koszt: 900 zł/os

Podana kwota jest kwotą netto zwolnioną z VAT!

 

Kontakt

Lucyna Sadaj
tel: 606-341-764
e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertę
  X