Sierpień, 2021

202118Sie09:0016:00Podatek VAT i CIT z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa od 01.07.2021 i od 01.10.2021 r.

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

 • dyrektorzy finansowi,
 • główni księgowi, księgowi,
 • pracownicy działów finansowych i księgowych,
 • osoby zainteresowane problematyką zmian w podatkach

Informacje o Kursie

Przegląd nowości podatkowych w przepisach o podatku od towarów i usług oraz planowane zmiany w VAT. Kompleksowa analiza aktualnych problemów oraz prezentacja w zmian sukcesywnie wprowadzane w przepisach o podatku od towarów i usług. Nowości w podatku VAT ale również praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych

Korzyści z Kursu dla uczestników

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych zasad funkcjonowania podatku VAT oraz praktyki podatkowej dotyczące tego podatku. Szkolenie ma za zadanie zaprezentowanie słuchaczom najnowszych zmian, które dotyczą rozliczania podatku VAT oraz zaplanowanych nowych regulacji w obszarze tego podatku.

Program Kursu

 1. Pakiet e-commerce – planowane zmiany w zakresie obrotu zagranicznego z perspektywy podatku VAT – omówienie zmian na podstawie dyrektywy i projektu zmiany polskiej ustawy o VAT
  – nowe tajemnicze pojęcia w ustawie VAT : OSS, IOSS, SOTI, WSTO
  – zmiany zasad opodatkowania przesyłek unijnych i poza unijnych
  – zmiany w sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju – WSTO
  – zmiany w przepisach regulujących miejsce dostawy towarów
  – likwidacja pojęcia sprzedaży wysyłkowej
  – zmiany w zasadach opodatkowania świadczenia niektórych usług
  – kolejne zmiany w zakresie fakturowania
  – nowe obowiązki rejestracyjne
  – nowe ewidencje elektroniczne
  – przepisy przejściowe
 2. Pakiet SLIM VAT 2
  – kolejne zmiany w fakturowaniu (duplikaty)
  – zmiany w oznaczaniu sprzedaży nieruchomości w VAT
  – ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej,
  – pełniejsza neutralność w opodatkowaniu importu usług,
  – uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,
  – wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat
  – inne drobne zmiany
 3. Omówienie najważniejszych orzeczeń TSUE i polskich sądów z perspektywy podatku VAT
 4. Jeszcze o fakturach w 2021 r. – zgodnie z objaśnieniami MF
  – faktury korygujące
  – teoria a praktyka
  – faktury „in minus” po staremu do końca roku – na jakich warunkach
  – nowe zasady stosowania korekt „in minus” w podatku należnym i naliczonym, problemy praktyczne
  – faktury „in plus” – nowe regulacje
  – bilety i dowody opłaty za przejazd autostradą – obecne regulacje, planowane zmiany
  – koncepcja zbiorczych raportów zakupionych biletów i opłat za autostrady
  – zbiorcze faktury korygujące
  – kolejne zmiany w korektach i duplikatach
  – planowane zmiany w zakresie faktur ustrukturyzowanych – sygnalizacja nowych rozwiązań w zakresie fakturowania.
 5. FAKTURA DO PARAGONU Z NIP – najnowsze objaśnienia podatkowe i stanowisko MF, kolejne zmiany w zakresie raportowania.
 6. Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020 – podsumowanie zmian i omówienie kolejnych zmian z perspektywy ich wykazywania w VDEK od 01.10.2020, 01.01.2021, 01.07.2021
  – zmiany w przepisach o fakturowaniu
  – dla kogo sankcje
  – kogo nie dotyka zmiana
  – jak zaewidencjonować sprzedaż na kasie, która nie ma możliwości wprowadzania numeru NIP podatnika
  – faktura do paragonu dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej
  – przepis przejściowy
  – rozwiązania praktyczne
  – Paragon z numerem NIP do 450 PLN brutto a definicja faktury – ułatwienie czy jednak utrudnienie?
 7. SLIM VAT – zmiany upraszczające rozliczenie podatku VAT od 01.01.2021 roku – przegląd najważniejszych zmian
  – zmiana wartości małych prezentów
  – wprowadzenie możliwości ujednolicenia systemu przeliczania waluty z faktury
  – wydłużenie okresu na dokonanie eksportu przy zaliczce do 6 miesięcy
  – zmiany w zasadach wydawania WIS
  -wydłużenie prawa do odliczenia VAT naliczonego do 3 miesięcy
  – prawo do odliczenia VAT z usługi noclegowej będącej przedmiotem refaktury
  – zmiany porządkujące w obszarze „białej listy”
  – zmiana wyłączenia z rozliczenia kwartalnego usług budowlanych
  – zmiany w kodach CN dla paliw
  – doprecyzowanie wartości transakcji objętych obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności
  – doprecyzowanie przepisów dotyczących płatności z zastosowaniem metody split payment
  – zmiany w zakresie dostaw towarów objętych obowiązkiem posiadania statusu VAT czynnego ( art.113)
  – zmiana brzmienia załącznika numer 15
 8. Omówienie zmian w zakresie ewidencji VDEK – zmiany od 01.10.2020 – najważniejsze zagadnienia, podsumowanie kwestii kontrowersyjnych i uporządkowanie najnowszych wyjaśnień.
  – zmiany w ewidencji VAT, w oznaczeniach GTU, w stosowaniu oznaczeń procedur
  – zmiany w deklaracjach,
  – rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK – kolejne zmiany
  – Najnowszy projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym ewidencji VAT
  – kolejne zmiany w raportowaniu faktur uproszczonych
  – doprecyzowanie zasad stosowania GTU (01,03,06,08,09,10,12)
  – zmiany w zakresie stosowania niektórych procedur ( TP, MPP)
  – zmiany doprecyzowujące dotyczące dokumentów zbiorczych
  – wejście w życie kolejnego pakietu zmian
 9. Kasy fiskalne 2021– nowe terminy, nowe rozporządzenie, przesunięcia terminów, najnowsze interpretacje (stacjonarna placówka gastronomiczna, NZOZ, doradztwo podatkowe).
 10. Sygnalizacja zmian w zakresie faktur ustrukturyzowanych.
 11. Panel dyskusyjny

Trener

Anna Kędzierska – Adamczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

(Środa) 09:00 - 16:00

Koszt Szkolenia

Koszt szkolenia: 820 zł +VAT

 

Cena zawiera:  autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf,  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Kontakt

 

EDU-CONSULTING SZKOLENIA I DORADZTWO S.C.

Monika Zakrzewska

e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl

tel.: 728 311 560

  Dodaj swój komentarz

  Twój email nie zostanie opublikowany.*

  X