Kwiecień, 2021

Podatki VAT i CIT 2021/2022Zapisz się online

Informacje o Kursie

Rozpoczynamy kursy na bieżąco w momencie utworzenia grupy. 

Korzyści z Kursu dla uczestników

Celem szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT i CIT. W trakcie szkolenia przekazane zostaną wiadomości zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych w zakresie podatku dochodowego.

Program Kursu

1. Pakiet e-commerce – planowane zmiany w zakresie obrotu zagranicznego z perspektywy podatku VAT – omówienie zmian na podstawie dyrektywy i projektu zmiany polskiej ustawy o VAT
– nowe tajemnicze pojęcia w ustawie VAT : OSS, IOSS, SOTI, WSTO
– zmiany zasad opodatkowania przesyłek unijnych i poza unijnych
– zmiany w sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju – WSTO
– zmiany w przepisach regulujących miejsce dostawy towarów
– likwidacja pojęcia sprzedaży wysyłkowej
– zmiany w zasadach opodatkowania świadczenia niektórych usług
– kolejne zmiany w zakresie fakturowania
– nowe obowiązki rejestracyjne
– nowe ewidencje elektroniczne
– przepisy przejściowe
2. Pakiet SLIM VAT 2
– kolejne zmiany w fakturowaniu (duplikaty)
– zmiany w oznaczaniu sprzedaży nieruchomości w VAT
– ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do
działalności gospodarczej,
– pełniejsza neutralność w opodatkowaniu importu usług,
– uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,
– wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat
– inne drobne zmiany
3. Omówienie najważniejszych orzeczeń TSUE i polskich sądów z perspektywy podatku VAT
4. Jeszcze o fakturach w 2021 r. – zgodnie z objaśnieniami MF
– faktury korygujące
– teoria a praktyka
– faktury „in minus” po staremu do końca roku – na jakich warunkach
– nowe zasady stosowania korekt „in minus” w podatku należnym i naliczonym, problemy praktyczne
– faktury „in plus” – nowe regulacje
– bilety i dowody opłaty za przejazd autostradą – obecne regulacje, planowane zmiany
– koncepcja zbiorczych raportów zakupionych biletów i opłat za autostrady
– zbiorcze faktury korygujące
– kolejne zmiany w korektach i duplikatach
– planowane zmiany w zakresie faktur ustrukturyzowanych – sygnalizacja nowych rozwiązań w zakresie fakturowania.
5. FAKTURA DO PARAGONU Z NIP – najnowsze objaśnienia podatkowe i stanowisko MF, kolejne zmiany w zakresie raportowania.
6. Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020 – podsumowanie zmian i omówienie kolejnych zmian z perspektywy ich wykazywania w VDEK od 01.10.2020, 01.01.2021, 01.07.2021
– zmiany w przepisach o fakturowaniu
– dla kogo sankcje
– kogo nie dotyka zmiana
– jak zaewidencjonować sprzedaż na kasie, która nie ma możliwości wprowadzania numeru NIP podatnika
– faktura do paragonu dla osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej
– przepis przejściowy
– rozwiązania praktyczne
– Paragon z numerem NIP do 450 PLN brutto a definicja faktury – ułatwienie czy jednak utrudnienie?
7. SLIM VAT – zmiany upraszczające rozliczenie podatku VAT od 01.01.2021 roku – przegląd najważniejszych zmian
– zmiana wartości małych prezentów
– wprowadzenie możliwości ujednolicenia systemu przeliczania waluty z faktury
– wydłużenie okresu na dokonanie eksportu przy zaliczce do 6 miesięcy
– zmiany w zasadach wydawania WIS
– wydłużenie prawa do odliczenia VAT naliczonego do 3 miesięcy
– prawo do odliczenia VAT z usługi noclegowej będącej przedmiotem refaktury
– zmiany porządkujące w obszarze „białej listy”
– zmiana wyłączenia z rozliczenia kwartalnego usług budowlanych
– zmiany w kodach CN dla paliw
– doprecyzowanie wartości transakcji objętych obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności
– doprecyzowanie przepisów dotyczących płatności z zastosowaniem metody split payment
– zmiany w zakresie dostaw towarów objętych obowiązkiem posiadania statusu VAT
czynnego ( art.113)
– zmiana brzmienia załącznika numer 15
8. Omówienie zmian w zakresie ewidencji VDEK – zmiany od 01.10.2020 – najważniejsze zagadnienia, podsumowanie kwestii kontrowersyjnych i uporządkowanie najnowszych wyjaśnień.
– zmiany w ewidencji VAT, w oznaczeniach GTU, w stosowaniu oznaczeń procedur
– zmiany w deklaracjach,
– rozporządzenie w zakresie zawartości nowego JPK – VDEK – kolejne zmiany
– Najnowszy projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym ewidencji VAT
– kolejne zmiany w raportowaniu faktur uproszczonych
– doprecyzowanie zasad stosowania GTU (01,03,06,08,09,10,12)
– zmiany w zakresie stosowania niektórych procedur ( TP, MPP)
– zmiany doprecyzowujące dotyczące dokumentów zbiorczych
– wejście w życie kolejnego pakietu zmian
9. Kasy fiskalne 2021– nowe terminy, nowe rozporządzenie, przesunięcia terminów, najnowsze interpretacje (stacjonarna placówka gastronomiczna, NZOZ, doradztwo podatkowe).
10. Sygnalizacja zmian w zakresie faktur ustrukturyzowanych.
11. Panel dyskusyjny

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

Year Around Event (2021)

Kontakt

EDU-CONSULTING
Monika Zakrzewska
e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl
tel.: 728-311-560

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się onlineWydrukuj ofertę

    Dodaj swój komentarz

    Twój email nie zostanie opublikowany.*

    X