Sierpień, 2021

202117SieCały dzieńPraktyczna akademia naliczania wynagrodzeń w 2021 rokuszkolenie stacjonarneKup szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Szkolenie skierowane jest do specjalistów dział kadr i płac, osób które rozpoczynają pracę w dziale płac oraz pracowników, którzy zamierzają uzupełnić i usystematyzować już posiadaną wiedzę z tego zakresu. Ponadto udział w szkoleniu mogą wziąć pracownicy działu kadr i płac w instytucjach publicznych,  prywatnych przedsiębiorstwach i organizacjach, właściciele firm, sekretarki zajmujące się sprawami kadrowo – płacowymi oraz wszyscy zainteresowani.

Informacje o Kursie

Celem szkolenia jest  poruszenie najważniejszych aspektów związanych z naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń i innych należności ze stosunku pracy, oparte na przykładach. Dzięki szkoleniu, uczestnik zdobędzie cenną i praktyczną umiejętność wykonywania swoich obowiązków, dzięki aktywnym warsztatom, które są realizowane w kameralnych grupach.

Jeżeli mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Program Kursu

Zasady dotyczące naliczania wynagrodzenia za pracą

 1. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
 2. Systemy wynagradzania
 3. Dokumentacja wynagrodzeń
 4. Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
 5. Wynagrodzenie minimalne
 6. Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 7. Zmiana warunków wynagrodzenia pracownika

 

Praktyczne aspekty naliczania innych należności ze stosunku pracy

1. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy

2.Wynagrodzenie za przepracowana część miesiąca

3.Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

4.Wynagrodzenie za pracę w nocy

5.Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

6.Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę

1.Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

2. Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Podróż służbowa pracownika 

1.Podróż służbowa a czas pracy  pracownika –przykłady i  orzecznictwo

2.Należności z tytułu podróży służbowych

3.Potrącenie z podróży

Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń

1.Wymagania formalno-prawne list płac

2.Najczęściej  popełniane  błędy przy sporządzaniu list

Sankcje wykroczeniowe i karne w zakresie wynagrodzeń

1.Wykroczenia z Kodeksu Pracy

2.Odpowiedzialność karna

Indywidualne konsultacje z uczestnikami szkolenia

Trener

Agnieszka Kisielewska- prawnik, specjalista ds. prawa pracy, posiada bogate doświadczenie zawodowe w  sektorze publicznym oraz prywatnym.

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

Cały dzień (Wtorek)

Koszt Szkolenia

420 zł (+ VAT) w cenę wliczony jest udział w szkoleniu, przerwy kawowe, lunch, autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem oraz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Kontakt

EDU-CONSULTING

Monika Zakrzewska

e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl

tel.: 728 311 560

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Kup szkolenieWydrukuj ofertę

  Dodaj swój komentarz

  Twój email nie zostanie opublikowany.*

  X