Czerwiec, 2020

202004Cze09:0016:00Szkolenia stacjonarne zawieszone do odwołania!Promocja Miast i Gmin - gospodarcza, turystyczna, kształtowanie wizerunku urzęduZapisz się na szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej a także radnych oraz innych osób reprezentujących mieszkańców danego regionu.

Podczas warsztatów będą oni mieli okazję zapoznać się z samorządowymi aspektami działań wizerunkowych dotyczących zarówno regionu jak i władz administracji publicznej. Dodatkowym aspektem będzie budowa wizerunku administracji publicznej w kontekście kształtowania wizerunku poszczególnych osób, urzędników, radnych etc.

Podczas szkolenia odbędzie się także praca z kamerą mająca pomóc uczestnikom w uświadomieniu sobie swoich mocnych stron a także ograniczeń związanych z predyspozycjami oraz umiejętnościami świadomego budowania własnego wizerunku.

Informacje o Kursie

Metodologia szkolenia:

 

 • Wykład interaktywny
 • Praca indywidualna,
 • Dyskusja moderowana,
 • Studia przypadku
 • Gry, symulacje i ćwiczenia (indywidualne i podgrupach)
 • Omówienia ćwiczeń
 • Odgrywanie ról,
 • Testy autodiagnostyczne,
 • Testy osobowości

Korzyści z Kursu dla uczestników

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił wypracować strategię promocji miasta/gminy w oparciu atuty regiony
Stworzenie pomysłu na skuteczną kampanię promocyjną terytorium
Poznanie zasad opracowania briefu marketingowego, segmentów docelowych kampanii marketingowej i kanałów przekazu komunikatów promocyjnych
Samodzielna realizacja kampanii reklamowej w oparciu o marketing terytorialny
Dokonanie analizy ram czasowych, budżetu promocyjnego, zasobów ludzkich i materiałowych,
Zrealizowanie pilotażu opracowanej kampanii marketingu terytorialnego/regionu/miasta.

Program Kursu

CZYM JEST PUBLIC RELATIONS?

 • istota public relations
 • etyka public relations
 • znaczenie etyki w administracji
 • zasady i postulaty dla etyki w służbie publicznej
 • rola public relations w kształtowaniu wizerunku urzędu
 • narzędzia public relations

 

KONCEPCJA MISJI ADMINISTRACJI

 • po co kształtujemy wizerunek urzędu?
 • wizja i misja administracji publicznej
 • wpływ urzędnika na wizerunek administracji

ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 

 • Zintegrowana komunikacja marketingowa ICM i
 • Proces podejmowania decyzji zakupowych
 • DRIP
 • 4C: (Korzyść, Koszt, Komunikacja, Komfort zakupu.)
 • 4P (Produkt, Price, Place, Promotion i 7C/7P – ludzie, procesy, obsługa klienta)
 • Mix komunikacyjny (Reklama Promocja sprzedaży PR Sprzedaż osobista Marketing bezpośredni)
 • Model AIDA
 • Proces dyfuzji innowacji

 

PRZYGOTOWANIE I ETAPY KAMPANII INFORMACYJNO – PROMOCYJNEJ

 • etap przygotowawczy kampanii – jak zaplanować udaną i efektywną kampanię?
 • elementy kampanii 360˚
 • etap realizacji kampanii
 • budowanie i zarządzanie zespołem obsługującym kampanię
 • współpraca na linii: zleceniodawca – zleceniobiorca, monitoring

nadzorowanie prawidłowego przebiegu kampanii

 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE – USTALANIE CELÓW I STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO W GMINACH, MIASTACH, REGIONACH

 • ekonomiczny audyt regionu
 • główne źródła informacji
 • analiza SWOT
 • ustalanie celów strategii

PLANOWANIE STRATEGII PUBLIC RELATIONS

 • budowanie i realizacja strategii oraz planów bieżących działań
 • analiza potrzeb i możliwości partnerów zewnętrznych oraz wewnętrznych
 • zasady wdrożenia
 • opracowanie programu
 • harmonogram działań
 • kryteria oceny
 • przygotowanie budżetu

 

PROMOCJA TURYSTYCZNA REGIONU

 

 • Zasady tworzenia programów promocji miasta
 • Pojęcie i istota promocji turystycznej
 • Znaczenie turystyki dla rozwoju miast i regionów
 • Czynniki zwiększające turystyczną atrakcyjność regionu

 

NARZĘDZIA KAMPANII PROMOCYJNEJ ANALIZA SKUTECZNOŚCI WAD I ZALET

 

 • Reklama
 • Promocja bezpośrednia
 • Public relations i współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Promocja turystyczna w sieci
 • Wydawnictwa promocyjne
 • Eventy w promocji turystycznej miasta i regionu
 • Marketing wystawienniczy
 • Sponsoring

 

PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU

 

 • Pojęcie i istota promocji gospodarczej
 • Znaczenie inwestycji dla rozwoju miast i regionów

 

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE PODJĘCIU DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI.

 

 • Sprawna miejska informacja gospodarcza
 • Marketingowe instrumenty oddziaływania na inwestorów
 • Marketingowe cechy i składowe produktu terytorialnego
 • Inwestycyjny promotion mix

BADANIA MARKETINGOWE W ADMINISTRACJI

 • znaczenie badań dla budowy wizerunku
 • typy badań marketingowych
 • opinie o urzędnikach państwowych
 • DZIAŁANIA PROMOCYJNE – biura promocji w procesie komunikacji

 

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA, JAKO NARZĘDZIE PUBLIC RELATIONS

 • komunikacja wewnątrz organizacji
 • cele i metody oddziaływania na pracowników
 • tworzenie strategii wewnętrznego public relations
 • kontrola wyników

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

 • media, jako narzędzie do budowania wizerunku urzędu
 • współpraca z prasą, radiem i telewizją
 • jak poprawnie redagować komunikaty dla prasy?
 • jak budować dobre relacje z dziennikarzami?
 • Internet – nowe możliwości public relations
 • wykorzystanie Internetu i nowoczesnych technologii w kampaniach
 • techniki perswazyjne

WZBUDZANIE I PODTRZYMYWANIE ZAINTERESOWANIA POPRZEZ INFORMACJE PRASOWE

 • rodzaje informacji prasowych
 • charakterystyka informacji prasowych

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI – ISTOTA PUBLIC RELATIONS

 • media, jako narzędzie do budowania wizerunku urzędu
 • współpraca z prasą, radiem i telewizją
 • jak poprawnie redagować komunikaty dla prasy?
 • jak budować dobre relacje z dziennikarzami?
 • Internet – nowe możliwości public relations
 • wykorzystanie Internetu i nowoczesnych technologii w kampaniach
 • techniki perswazyjne

WZBUDZANIE I PODTRZYMYWANIE ZAINTERESOWANIA POPRZEZ INFORMACJE PRASOWE

 • rodzaje informacji prasowych
 • charakterystyka informacji prasowych

PRZYGOTOWANIE IMPREZY KULTURALNEJ

 • diagnoza otoczenia i określenie efektów (potrzeby, zainteresowania)
 • wykorzystanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturalnych
 • przygotowanie budżetu imprezy
 • sponsoring
 • reklama imprezy kulturalnej

MARKETING WYSTAWIENNICZY

 • rola marketingu wystawienniczego w promocji gminy, miasta, regionu
 • produkt regionalny/lokalny w promocji
 • zasady tworzenia stoiska wystawienniczego
 • marketing wystawienniczy a impreza kulturalna

 

IDEALNA PREZENTACJA I WYSTĄPIENIE MEDIALNE

 • fundamentalne zasady prezentacji i autoprezentacji
 • rola prezentera, jego przekonania i umiejętności
 • psychologiczny efekt początku i końca
 • świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji
 • spójność – zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy
 • strategia zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt
 • świadome wprowadzenie elementów wspomagających wystąpienia publiczne
 • kontakt z publicznością
 • czynniki zapewniające uwagę, zainteresowanie i zrozumienie
 • techniki mówienia i słuchania podczas prezentacji
 • konferencje prasowe
 • jak zorganizować doskonałą konferencję prasową?
 • określenie powodów organizacji i wytyczenie celów
 • zaplanowanie budżetu
 • opracowanie materiałów prasowych
 • przebieg konferencji

 

ETYKIETA I SAVOIR VIVRE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 • zasady pierwszeństwa w kontaktach biznesowych
 • przedstawianie, anonsowanie, umawianie – jak nie popełnić faux pas
 • wymiana wizytówek, powitania, tytułowanie

 

DRESS CODE – ELEGANCJA W UBIORZE – BUDOWA WIZERUNKU URZĘDNIKA

 • Ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji
 • Prawidłowy dobór stroju i dodatków,
 • Fryzura, makijaż, biżuteria
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety,
 • Podstawowe uchybienia w wyglądzie mężczyzny.
 • Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
 • Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki
 • Idealny ubiór do biura oraz na spotkania
 • Wskazówki dotyczące doboru stroju
 • Strój nieformalny czy ubranie wyjściowe?

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA A OSOBOWOŚĆ

 • Rozpoznawanie typów osobowościowych
 • Role zespołowe
 • Motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • Samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • SWOT, czyli silne i słabe strony poszczególnych modeli zachowań
 • Test na styl społeczny

Analiza własnego stylu komunikacji i obsługi klienta na podstawie TESTU OSOBOWOŚCI TTI Ltd. INSIGHTS Analysen by SCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.

Szczegóły Szkolenia

Trener

Trener, coach, konsultant i doradca

Wykładowca na Studiach Podyplomowych i MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie i Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim.

 

Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentem programu the Advanced Certificate in Marketing. Od 2004 roku jest też członkiem The Chartered Institute of Marketing i Communication Managerem Komitetu CIM Poland zarządzającego tą organizacją na terenie Polski. Ukończył Akademię Junior Chamber Poland oraz specjalistyczne kursy Best Practices for Inwestor Relations Professionals. Członek Klubu MBA Wyższej Szkoły Zarządzania / The Polish Open University.

Od 1994 roku doradza i szkoli jako trener miękkich umiejętności menedżerskich oraz niezależny konsultant ds. komunikacji marketingowej. Posiada również doświadczenie w projektach związanych z komunikacją wewnętrzną w firmie. Jako mówca motywacyjny ma duże doświadczenie w wystąpieniach publicznych na konferencjach i seminariach. Coach z ponad 10 letnią praktyką. Prowadzi sesje coachingowe zgodnie ze standardami ICF (International Coach Federation)

Łączy wiedzę i praktykę z obszaru etykiety biznesowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, PR oraz HR. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu technik sprzedaży, negocjacji i obsługi klienta, zarządzania zespołami, procesów komunikacji, marketingu, public relations, social media, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz narzędzi wykorzystywanych w trakcie powyższych działań. Certyfikowany konsultant narzędzi psychometrycznych m.in.: Extended DISC® i Success Insights. Zaangażowany w tworzenie zintegrowanych projektów szkoleniowo-eventowych typu szkolenie plus. Zajmuje się także problematyką innowacyjności i leadership. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie branżowej wydawnictwach książkowych oraz elektronicznych.

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

(Czwartek) 09:00 - 16:00

Koszt Szkolenia

370 zł (+ VAT)* – w cenę wliczone są przerwy kawowe, lunch, autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem oraz imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

 

* Promocja- poleć nasze szkolenie znajomemu/znajomej dostaniesz rabat 10% (należy wpisać osobę rekomendowaną w karcie zgłoszenia, promocja ważna tylko w momencie kiedy polecona osoba weźmie udział w szkoleniu)

* Zapisz się na 3 szkolenia a otrzymasz rabat 15 % na każde szkolenie

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

Kontakt

EDU-CONSULTING

Iwona Chodór

 e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl

 tel.: 606 342 197

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertę

  Dodaj swój komentarz

  Twój email nie zostanie opublikowany.*

  X