Luty, 2020

202015Lut09:0015:00Przegląd zmian podatkowych u progu 2020 roku – PIT, CIT, VATZapisz się na szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Do osób zatrudnionych w działach księgowych i finansowych,bezpośrednio związanych z podatkami i sprawozdaniami finansowymi .

Dla osób odpowiedzialnych za nadzór i kontrole sprawozdań  finansowych, rozliczanie deklaracji VAT i innych deklaracji podatkowych oraz dla wszystkich innych osób zainteresowanych.

Informacje o Kursie

Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie VAT, CIT, PIT. Zmiany wprowadzają szereg mechanizmów które nałożą na podatników dodatkowe obowiązki administracyjne a dodatkowo mogą mieć wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw.

Podczas szkolenia, prowadzący przedstawią zmiany podatkowe wskazane w programie szkolenia, jak również wskażą najnowsze podejścia praktyczne i interpretacyjne organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli na bezpieczne rozliczenie podatkowe.

Korzyści z Kursu dla uczestników

Uczestnicy zapoznają się z bieżącymi zmianami podatkowymi w zakresie PIT,CIT,VAT, oraz zmianami w ordynacji podatkowej. Pozwoli to na prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

Program Kursu

1. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW I JEJ KONSEKWENCJE W PRAKTYCE Uchwalone zmiany ( Dziennik ustaw 1018/2019)

 • biała lista podatników
 • zakres danych wykazanych na „białej liście”
 • obowiązek zgłaszania rachunku „firmowego”
 • dopuszczalność korzystania z rachunku osobistego
 • konsekwencje funkcjonowania „białej listy” w podatku VAT

2. LIKWIDACJA ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA I OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT – zmiany od 1.11.2019 – dziennik ustaw 1751/2019

 • Split payment w praktyce po roku obowiązywania
 • Uchwalone zmiany w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach –
 • wejście w życie 01.11.2019
 • Nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15
 • Likwidacja załączników 11,13,14
 • Likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
 • przepisy przejściowe

3. KONSEKWENCJE DZIAŁANIA BIAŁEJ LISTY I MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W PODATKACH DOCHODOWYCH I ORDYNACJI PODATKOWEJ – OD 01.01.2020 ROKU

 • pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
 • zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
 • możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
 • zmiany w odpowiedzialności solidarnej podatników – odpowiedzialność solidarna nabywcy ze zbywcą
 • możliwość wyłączenia odpowiedzialności solidarnej z ordynacji podatkowej
 • zawartość „donosu” do urzędu skarbowego
 • wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
 • przepisy przejściowe

4. FAKTURA DO PARAGONU Z NUMEREM NIP – Zmiany ustawy VAT i jej konsekwencja dla wszystkich podatników

  • zmiany w zakresie fakturowania sprzedaży zewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje z tym związane – 01.01.2020

5. ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKACH DOCHODOWYCH – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku

   • zmiany z ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych
   • warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika
   • dokumentowanie ulgi
   • termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
   • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym
   • nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT
   • wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych
   • ulga na złe długi w podatku zryczałtowanym
   • przepisy przejściowe

6. MIKRORACHUNEK PODATNIKA – Zmiany w ordynacji podatkowej – jednolity rachunek płatniczy – zmiana uchwalona, obowiązuje od 01.01.2020

 • zasady nadawania podatnikowi jednolitego rachunku płatniczego
 • jeden rachunek do płacenia wszystkich podatków
 • zasady zaliczania dokonanej wpłaty za zobowiązania podatkowe i zaległości w podatkach
 • brak przepisu przejściowego
 • ryzyka i niebezpieczeństwa

7. Zmiany w podatkach dochodowych od 01.01.2020 uchwalone już w 2018 roku

 • nowe zasady rozliczania straty
  • nowa definicja małego podatnika
 •  nowe zasady składania wszystkich zeznań rocznych  za 2019 rok
 • wpłata zaliczki za grudzień 2019

8. NOWA SKALA PODATKOWA

 • skala podatkowa do końca września 2019 roku
 • skala podatkowa w okresie 10-12/2019
 • skala podatkowa w rozliczeniu za cały 2019 rok
 • zasady stosowania kwoty wolnej w 2019 i od 01.01.2020 roku
 • zasady ustalania zaliczek w działalności gospodarczej i z umów o pracę po zmianach
 • przepisy przejściowe

9. Podatek VAT w 2019 i 2020 roku – Inne uchwalone zmiany w podatku VAT – wejście w życie 01.05.2019/ 01.09.2019/ 01.11.2019/01.01.2019.

 • jeszcze o kasach fiskalnych – szczegóły wprowadzania kas raportujących on-line
 • nowe sankcje oraz nowe zobowiązania dodatkowe ( 15% i 100%) wejście w życie – 01.09.2019 i 01.01.2019
 • zmiany w art.113 – obowiązek rejestracji niektórych podatników w podatku VAT – 01.09.2019
 • zmiany (kolejne) w zasadach wykreślania podatników z rejestru VAT
 • nowy obowiązek zgłaszania remanentu likwidacyjnego
 • nowa uchwalona definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli
 • zmiany w zasadach wystawiania faktur przez rolników ryczałtowych i w prawie do odliczania podatku zryczałtowanego z takich faktur

10. Panel dyskusyjny.

Trener

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

(Sobota) 09:00 - 15:00

Lokalizacja

Musisz być zalogowanym, aby zobaczyć więcej informacji Login

Koszt Szkolenia

450/os/+ VAT*– cena zawiera:

 • Przerwy kawowe
 • Lunch
 • Materiały szkoleniowe
 • Konsultacje z trenerem
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

*Przy zgłoszeniu 2 osób udzielamy 5% rabatu, przy zgłoszeniu 3 osób udzielamy 10% rabatu.

Zwolnienie z VAT – jeżeli szkolenie będzie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych.

Kontakt

Iwona Chodór

Specjalista  ds. szkoleń
tel.: +48 606 342 197; e-mail: szkolenia@edu-consulting-szkolenia.pl

Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertę

  Dodaj swój komentarz

  Twój email nie zostanie opublikowany.*

  X