april, 2021

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnychZapisz się online

Informacje o Kursie

Rozpoczynamy kursy na bieżąco w momencie utworzenia grupy. 

Czas szkolenia: 60 godzin dydaktycznych
Na zakończenie kursu przeprowadza się egzamin wewnętrzny.

Korzyści z Kursu dla uczestników

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania fachowej wiedzy i praktycznego przygotowania do realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Uczestnicy nabędą umiejętności pisania wniosków inwestycyjnych z załącznikami zgodnie z prawem zamówień publicznych, ponadto kursanci poznają metody oceny projektów. Szkolenie przygotuje uczestników do samodzielnej pracy przy pisaniu projektów unijnych.

Program Kursu

– Ramy prawne wydatkowania środków pomocowych w programowaniu perspektywy finansowej (prawo unijne, krajowe, programy operacyjne, sposób podziału środków finansowych)
– Pisanie wniosków o dofinansowanie (zasady przygotowania projektu, analiza planowanych źródeł finansowania, budżet projektu, kwalifikowalność środków, ocena formalna i merytoryczna wniosku)
– Przygotowanie dokumentacji projektowej
– Wprowadzenie do skutecznego zarządzania projektami
– Planowanie i zarządzanie projektami
– Zespół projektowy – rola i zadania
– Promocja –logotypy, działania marketingowe, materiały promocyjne
– Zasady dokumentowania wydatków w ramach projektu
– Charakterystyka budżetu projektów
– Zasady rozliczania kosztów projektu
– Księgowość projektu
– Wniosek o płatność
– Monitoring, ewaluacja i ocena projektów
– Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem projektów
– Kontrola projektów- najczęściej popełniane błędy, studia przypadków

Time

Year Around Event (2021)

Koszt Szkolenia

Cena kursu: 1500 zł
W cenie kursu materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, zaświadczenie MEN.

Kontakt

Lucyna Sadaj
E-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl
Tel: 606-341-764

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się onlineWydrukuj ofertę

    Dodaj swój komentarz

    Twój email nie zostanie opublikowany.*

    X