Styczeń, 2022

Szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów, ewakuacji i pierwszej pomocy-stacjonarnieszkolenie stacjonarneZapisz się na szkolenie

Informacje o Kursie

Rozpoczynamy kursy na bieżąco w momencie utworzenia grupy. 

Program Kursu

Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy medycznej i ppoż.

Program szkolenia:

Część I – pierwsza pomoc
Część teoretyczna:
– podstawa prawna,
– łańcuch przeżycia – kolejność działań na miejscu zdarzenia,
– postępowanie z osobą nieoddychającą – resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
– zasady bezpieczeństwa ratownika,
– postępowanie w przypadków krwotoków zewnętrznych,
– prawidłowe działanie przy oparzeniach termicznych.
Część praktyczna:
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ćwiczenia przy użyciu fantomów),
– pozycja boczna bezpieczna.
Część II – ochrona przeciwpożarowa
Część teoretyczna:
– zasady bezpieczeństwa pożarowego,
– Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i wynikające z niej obowiązki,
– jak sprawnie zorganizować ewakuację, zadania członków pogotowia zakładowego, alarmowanie służb ratowniczych,
– omówienie występowania zagrożeń pożarowych i wybuchowych,
– zjawisko paniki, zachowanie ludzi w sytuacjach zagrożenia, reakcja tłumu – zachowanie się podczas ewakuacji i opanowanie paniki podczas ewakuacji.
Część praktyczna:
– praktyczne gaszenie kontrolowanego pożaru przy użyciu podręcznego sprzętu ppoż. (różne rodzaje gaśnic, koce gaśnicze, hydranty), nauka posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz wpojenie zasad bezpiecznej pracy – wady, zalety i możliwości gaśnicze każdego środka gaśniczego.

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

Year Around Event (2022)

Koszt Szkolenia

Koszt szkolenia: 490 zł

Cena zawiera materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem. Trener zapewnia fantomy do ćwiczeń podręczny sprzęt gaśniczy. Szkolenie kończy się zaświadczeniem wg wymogów MEN.

Kontakt

EDU-CONSULTING
Monika Zakrzewska
e-mail: edu.bhp@wp.pl
tel.: 728-311-560

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertę

    Dodaj swój komentarz

    Twój email nie zostanie opublikowany.*

    X