Wrzesień, 2019

201911Wrz(Wrz 11)09:0012(Wrz 12)15:00Szkolenie energetyczne SEPEDU-Consulting, ul. Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn Zamów Szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Osoby zajmujące się:  eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Informacje o Kursie

Celem kursu „Uprawnienia elektryczne do 1kV jest przygotowanie uczestników do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości niezbędnych do ukończenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. 

Korzyści z Kursu dla uczestników

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie: 

 • budowa oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, 
 • zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych oraz zasadami przyłączania urządzeń, 
 • zasady i metody ochrony przeciwporażeniowej, 
 • narzędzia używane w pracach montażowych, 
 • przepisy regulujące obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
 • zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, 
 • tworzenie warunków do wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych w sposób bezpieczny dla ludzi i urządzeń, 
 • przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy, 
 • zagrożenie pożarowe i sposoby ochrony przed skutkami patofizjologicznymi porażenia prądem elektrycznym, 
 • zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy, 
 • organizacja ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposoby jego użycia. 

 

Uczestnicy zostaną przygotowani do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz nabędą uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. 

Trener

Doświadczony wykładowca Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

11 (Środa) 09:00 - 12 (Czwartek) 15:00

Lokalizacja

EDU-Consulting

ul. Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn

Organizator

EDU-Consulting

Koszt Szkolenia

750/os – cena zawiera materiały szkoleniowekonsultacje z trenerem oraz jeden egzamin zawodowy. 

Każdy kolejny egzamin to koszt 225. 

*Liczba miejsc ograniczona 

Kontakt

Karolina Kapuścińska
tel: +48 734 151 190 

e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów SzkolenieWydrukuj ofertę

  X