Grudzień, 2021

202113Gru(Gru 13)09:0014(Gru 14)15:00Szkolenie energetyczne SEPszkolenie stacjonarneEDU-Consulting, Piłsudskiego 29Zapisz się na szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Osoby zajmujące się:  eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Informacje o Kursie

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Szkolenia Sep umożliwiają uczestnikom przygotowania do pracy pod względem obsługi urządzeń, przygotowania BHP oraz wiedzy na tematy związane z poszczególnymi segmentami elektroenergetyki, energetyki oraz ciepłownictwa, a także zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości niezbędnych do ukończenia egzaminu kwalifikacyjnego. 

Szkolenia podzielone są na trzy grupy, które obejmują konkretne rodzaje uprawnień sep, a są to G1, G2 oraz G3. Pierwsza z nich G1 elektryczne dają uprawnienia kwalifikacji zawodowych w pracach elektroenergetycznych.
G2 cieplne są to uprawnienia do obsługi, remontów, montażu oraz nadzoru wszystkich urządzeń, sieci, a także instalacji występujących w energetyce. Takie uprawnienia dają możliwości pracy w koncernach paliwowych oraz petrochemicznych.
G3 gazowe to grupa obejmująca wszystkie zawody związane z obsługą urządzeń, sieci, instalacji przesyłowych oraz magazynujących, które są użytkowane w przemyśle ciepłowniczym. Takie kwalifikacje uprawniają do pracy w dużych zakładach produkujących, przesyłających oraz przetwarzających energię cieplną.

Korzyści z Kursu dla uczestników

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie: 

 • budowa oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV, 
 • zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych oraz zasadami przyłączania urządzeń, 
 • zasady i metody ochrony przeciwporażeniowej, 
 • narzędzia używane w pracach montażowych, 
 • przepisy regulujące obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
 • zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, 
 • tworzenie warunków do wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych w sposób bezpieczny dla ludzi i urządzeń, 
 • przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy, 
 • zagrożenie pożarowe i sposoby ochrony przed skutkami patofizjologicznymi porażenia prądem elektrycznym, 
 • zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy, 
 • organizacja ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposoby jego użycia. 

 

Uczestnicy zostaną przygotowani do przystąpienia do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz nabędą uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. 

Trener

Doświadczony wykładowca Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

13 (Poniedziałek) 09:00 - 14 (Wtorek) 15:00

Lokalizacja

EDU-Consulting

Piłsudskiego 29

Organizator

EDU-Consulting

Koszt Szkolenia

760 zł/os – cena zawiera jeden egzamin kwalifikacyjny, materiały szkoleniowe oraz konsultacje z trenerem.

Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne na dozór wynosi 40% ceny wyjściowej !!!


Możliwość rozłożenia na raty.

*Liczba miejsc ograniczona 

Kontakt

Lucyna Sadaj
tel: +48 606 341 764

e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertę
  X