january, 2022

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy- onlineZapisz się online

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Informacje o Kursie

Rozpoczynamy kursy na bieżąco w momencie utworzenia grupy. 

Nasze szkolenia BHP są przygotowane przez naszych specjalistów bhp i ppoż. oraz ratownika medycznego. Kurs bhp online jest zgodny z polskim prawem oraz zakończony pełnoprawnym certyfikatem. Szkolenie BHP prowadzone w intrenecie metodą e-learning to najłatwiejsza i najtańsza metoda szkoleń.

Program Kursu

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy
Program szkolenia:
1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) c) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi
zagrożeniami:
a) zagrożenia wypadkowe,
b) hałas i drgania mechaniczne,
c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
d) czynniki biologiczne,
e) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
f) pola elektromagnetyczne,
g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,
h) mikroklimat środowiska pracy,
i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów
4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników
szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach
pracy
5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na popraw´ bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
— urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,
— urządzenia zabezpieczające,
— środki ochrony indywidualnej
6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy y (z uwzględnieniem programów
komputerowych)
7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
8. Nowoczesne metody pracy służby bhp
9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
10. Zasady postpowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Time

Year Around Event (2022)

Koszt Szkolenia

Koszt szkolenia: 490 zł

Cena zawiera: szkolenie dostępne po wykupieniu  wraz  materiałami szkoleniowymi w tym egzamin końcowy przez 14 dni

Kontakt

EDU-CONSULTING
Monika Zakrzewska
e-mail: edu.bhp@wp.pl
tel.: 728-311-560

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się onlineWydrukuj ofertę

    Dodaj swój komentarz

    Twój email nie zostanie opublikowany.*

    X