april, 2021

Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk administracyjno-biurowych- onlineZapisz się online

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych.

Informacje o Kursie

Rozpoczynamy kursy na bieżąco w momencie utworzenia grupy. 

Nasze szkolenia BHP są przygotowane przez naszych specjalistów bhp i ppoż. oraz ratownika medycznego. Kurs bhp online jest zgodny z polskim prawem oraz zakończony pełnoprawnym certyfikatem. Szkolenie BHP prowadzone w intrenecie metodą e-learning to najłatwiejsza i najtańsza metoda szkoleń.

Program Kursu

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia:
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Time

Year Around Event (2021)

Koszt Szkolenia

Koszt szkolenia : 60 zł
Cena zawiera: szkolenie dostępne po wykupieniu  wraz  materiałami szkoleniowymi w tym egzamin końcowy przez 14 dni

Kontakt

EDU-CONSULTING
Monika Zakrzewska
e-mail: edu.bhp@wp.pl
tel.: 728-311-560

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się onlineWydrukuj ofertę

    Dodaj swój komentarz

    Twój email nie zostanie opublikowany.*

    X