Sierpień, 2022

202230Sie10:0014:00Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk administracyjno-biurowych- stacjonarnieszkolenie stacjonarneZapisz się na szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Informacje o Kursie

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a)         oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b)        metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c)         kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d)        postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program Kursu

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Program szkolenia:
1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
2 Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
3 Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
4 Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Trener

Monika Zakrzewska- specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej ratownik medyczny ukończyła studia wyższe BHP, posiada doświadczenie  zawodowe i wiedzę w zakresie BHP, HACCP, I POMOC, PPOŻ.

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

(Wtorek) 10:00 - 14:00

Koszt Szkolenia

Koszt szkolenia : 80 zł

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem

Kontakt

EDU-CONSULTING
Monika Zakrzewska
e-mail: edu.bhp@wp.pl
tel.: 728-311-560

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertę

    Dodaj swój komentarz

    Twój email nie zostanie opublikowany.*

    X