april, 2021

Sztuka wystąpień publicznych – skuteczna autoprezentacja – onlineZapisz się online

Informacje o Kursie

Rozpoczynamy kursy na bieżąco w momencie utworzenia grupy. 

Korzyści z Kursu dla uczestników

SKUTECZNA AUTOPREZENTACJA

Program Kursu

1. PREZENTACJA I WYSTĄPIENIE PRZED AUDYTORIUM
• fundamentalne zasady prezentacji i autoprezentacji
• rola osoby mówiącej, jej przekonania i umiejętności
• psychologiczny efekt początku i końca
• świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji
• spójność – zgodność tego, co mówimy z tym jak mówimy
• strategia zachowań wzmacniających uwagę i budujących dobry kontakt
• świadome wprowadzenie elementów wspomagających wystąpienia publiczne
• kontakt z publicznością
• jak radzić sobie z uczestnikami

2. ŚWIADOME BUDOWANIE WIARYGODNEGO WIZERUNKU OSOBISTEGO
• Budowa wiarygodnego wizerunku eksperta
• profesjonalne opracowanie koncepcji wizerunku
• badanie i analiza wizerunku
• znaczenie wyglądu zewnętrznego
• naturalny przywódca
• umiejętność powitania
• jak pracować nad charyzmą
• retoryka i erystyka w wystąpieniu publicznym

3. JAK PRZYGOTOWAĆ EFEKTYWNE WYSTĄPIENIE PUBLICZNE
• Wspomnienie efektu prezentacji – Efekt początku i końca
• Sztuka budowania pierwszego wrażenia
• Postawa prezentera jako kluczowy element sukcesu:
• – mowa ciała, mimika, gesty
• – używanie wskaźników
• – zarządzanie czasem
• – dobranie stosownego ubioru do sytuacji
• – modulowanie głosu
• Techniki wpływu społecznego podczas prezentacji
• Budowanie pozytywnego wrażenia i wywieranie wpływu na widownię
• Tworzenie relacji z odbiorcami
• Zasady posługiwania się językiem perswazji i stosowanie słów kluczy
• Tajniki siły perswazji
• Wybrane techniki manipulacji w komunikacji językowej
• Sztuka perswazji, negocjacji, dobór argumentów – prowadzenie sporu i debaty publicznej

4. SZTUKA PROFESJONALNEJ PREZENTACJI
• Zasady konstruowania i warunki skutecznej prezentacji
• Rola mówcy, jego przekonania i umiejętności
• Świadomy i nieświadomy poziom autoprezentacji
• Spójność tego, co mówimy z tym, jak mówimy
• Umiejętność modyfikacji prezentacji tuż przed i w trakcie wystąpienia
• Ewaluacja poprzez dyskusję w grupie

5. PRACA Z GŁOSEM ŚWIADOMEGO MÓWCY
• Znaczenie prawidłowej emisji głosu dla lepszego poczucia własnej wartości i postrzegania przez innych
• Praca nad głosem
• Rozwój większej świadomości pracy z głosem
• Strategie zdobywania zaufania i pozyskiwania sympatii słuchaczy za pomocą brzmienia głosu

6. MAGIA GESTU, CZYLI MOWA CIAŁA
• Etykieta, czyli jak zachować się stosownie do sytuacji.
• Wzmocnienie wypowiedzi:
• – Operowanie dłonią
• – Mimika twarzy
• – Postawy ciała
• Style gestykulacji prezentacyjnej.
• Indywidualny dobór postaw i typów gestów dla uczestników szkolenia
• Ogólne zasady ubioru podczas wystąpień publicznych
• Ubiór a sztuka autoprezentacji
• Typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
• Dobór typu stroju w biznesie: business dress, business casual, casual; dodatki

Time

Year Around Event (2021)

Kontakt

EDU-CONSULTING
Monika Zakrzewska
e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl
tel.: 728-311-560

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się onlineWydrukuj ofertę

    Dodaj swój komentarz

    Twój email nie zostanie opublikowany.*

    X