Luty, 2021

202109Lut16:30Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z UDTszkolenie stacjonarneEDU-Consulting, Grunwaldzka 9 Zapisz się na szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Kursu jest  skierowany do osób, które pracują lub zamierzają pracować jako    np.: magazynier, osób które chcą się przekwalifikować, osób chcących poszerzyć zakres swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Informacje o Kursie

 • Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych oraz wymiany butli gazowej.
 • Kurs zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • Korzyści z kursu dla uczestników.
 • W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę oraz umiejętności w zakresie obsługi wózków jezdniowych oraz bezpiecznej wymiany butli gazowej.

 

Program Kursu

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH            

 • Podział
 • Typy
 • Rodzaje
 • Odmiany
 • Podstawowe definicje

Wózki:

 • z napędem elektrycznym – akumulatorowym,
 • z napędem spalinowym zasilane różnymi rodzajami paliw.

Podstawowe wiadomości z mechaniki i elektrotechniki

mechanika:

 • droga
 • czas
 • prędkość
 • rodzaje ruchów
 • prędkość ruchów roboczych
 • równowaga sił
 • stateczność
 • elektrotechnika:
 • natężenie prądu
 • napięcie – różnica potencjałów
 • prawo Ohma
 • rodzaje prądu
 • rodzaje odbiorników prądu

 

   Ramowy program szkolenia

 

Budowa wózków jezdniowych

Zespoły i podzespoły mechaniczne:

 • rama,
 • osie,
 • układ przeniesienia napędu,
 • układ kierowniczy,
 • układ hamulcowy,
 • układ hydrauliczny,
 • osprzęt dodatkowy.

 

Zespoły i podzespoły elektryczne:

 • baterie akumulatorów,
 • silniki elektryczne,
 • odłączniki awaryjne (bezpieczeństwa),
 • układy rozruchowe.
 • Zabezpieczenia
 • Blokady
 • Wskaźniki
 • Dźwignie sterownicze
 • Stacyjka i jej przeznaczenie
 • Przełączniki
 • Pedały
 • Oznakowanie
 • Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy

                 Kontrola układów:

 • kierowniczego,
 • hamulcowego,
 • napędowego,
 • sygnalizacji ostrzegawczej.
 • Kontrola wskaźników;
 • Sprawdzenie sprawności układu manewrowego wraz z osprzętem (mechanizmu podnoszenia, masztu, prowadnic zewnętrznych i wewnętrznych, płyty czołowej, zębów, wideł);
 • Kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych;
 • Kontrola stanu naładowania baterii akumulatorów;
 • Kontrola ogumienia;
 • Kontrola zamocowania kół;
 • Kontrola elementów bezpieczeństwa;
 • Uzupełnienie paliwa;
 • Wymiana butli z gazem;
 • Czynności związane z dokumentacją pracy wózka;
 • Oględziny zewnętrzne i kontrola szczelności układów ciśnieniowych;
 • Prawidłowe obciążenie wózka, rozłożenie ładunku, transport i manewry z elementami                     o nietypowych gabarytach;
 • Praca mechanizmem podnoszenia z różnym osprzętem (załadunek, wyładunek, transport);
 • Jazda wózkiem w zależności od:
  • wielkości, masy i rodzaju ładunku,
  • stanu nawierzchni drogi,
  • nachylenia,
  • warunków pogodowych,
  • praca w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Praca w specyficznych warunkach jak praca zespołowa wózków (procedura postępowania), podnoszenie ludzi wózkami oraz praca w pobliżu powietrznych linii energetycznych;
 • Wysokie składowanie materiałów;
 • Bezpieczne hamowanie, manewrowanie, sterowanie pojemników;
 • Ładowanie z ramp, praca wózkami na podjazdach, wagonach itp.;
 • Wjazdy na urządzenia transportowe;
 • Transport towarów niebezpiecznych;
 • Obserwacja wskaźników;
 • Pozostałe czynności wchodzące w skład obsługi codziennej;
 • Czynności po zakończeniu pracy.

 

Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

 • Jednostki ładunkowe (pojemniki, palety, kontenery, pakiety);
 • Przemieszczanie jednostek ładunkowych;
 • Składowanie i układanie;
 • Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej i podstawowe systemy magazynowania (regałowy, grupowy, blokowy, wolnych miejsc);
 • Efekty paletyzacji;
 • Dobór wózka do ładunku lub budowli magazynowych;
 • Udźwig, nośność, siła uciągu;
 • Nauka odczytu diagramów udźwigu;
 • Stabilność, stateczność wózka;
 • Oznakowanie znakami bezpieczeństwa, ostrzegawczymi itp.
 • Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy;
 • Definicje wypadku przy pracy, niebezpiecznego uszkodzenia, rodzaje wypadków oraz sposób postępowania w razie wypadku przy pracy;
 • Typowe zagrożenia wynikające ze stosowania różnych rodzajów zasilania;
 • Zagrożenie pożarowe i wybuchowe: proste środki gaśnicze, drogi pożarowe, obowiązki pracownika w chwili powstania pożaru;
 • Transport towarów niebezpiecznych;
 • Wpływ stateczności i stabilności wózków na bezpieczeństwo;
 • Bezpieczne hamowanie, manewrowanie, stertowanie pojemników;
 • Ładowanie z ramp, praca wózkami na samochodach, w wagonach;
 • Wjazd na stropy, pomosty;
 • Wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego;
 • Bezpieczne poruszanie się wózkami w zakładzie: po drogach i w pomieszczeniach zamkniętych;
 • Instrukcja obsługi wózków;
 • Udzielanie pomocy przedlekarskiej.

 

 

Instalacja gazowa w wózkach – zasady bezpiecznej eksploatacji wózków zasilanych gazem

  • Zasady bezpiecznej eksploatacji wózków zasilanych gazem (LPG CNG),
  • Ogólne zalecenia bezpieczeństwa podczas użytkowania wózków zasilanych gazem,
  • Demontaż i montaż butli z gazem (bezpieczna wymiana).

 

Wiadomości o dozorze technicznym

 • Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym i warunkach technicznych w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych,
 • Rodzaje urząd- zeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu,
 • Rodzaje badań technicznych przeprowadzanych przez inspektorów dozoru technicznego i zakres czynności wykonywanych podczas badań.
 • Zajęcia praktyczne
 • Czynności obsługowe wózków wykonywane przed rozpoczęciem i po zakończonej pracy.
 • Ćwiczenia w posługiwaniu się urządzeniami do kierowania i sterowania wózkiem na unieruchomionym wózku,
 • Jazda bez ładunku,
 • Podjazd pod ładunek,
 • Podjęcie ładunku,
 • Rozładunek ładunku,
 • Stopniowe zwiększanie ilości wykonywanych manewrów osprzętem,
 • Jazda z ładunkiem,
 • Manewry wózkami, jazda do przodu, jazda do tyłu, ustawianie pod skosem (z obciążeniem układanie palet),
 • Postój wózka,

 

 

Szczegóły Szkolenia

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

(Wtorek) 16:30

Lokalizacja

EDU-Consulting

Grunwaldzka 9

Koszt Szkolenia

790 złotych wraz z egzaminem UDT

Cena zawiera materiały szkoleniowe oraz dostęp na platformę e- learningową, gdzie można odbywać kurs on – line.

Kontakt

Lucyna Sadaj
tel: +48 606 341 764

e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertę

  Dodaj swój komentarz

  Twój email nie zostanie opublikowany.*

  X