april, 2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych czyli ZFŚS - onlineZapisz się online

Informacje o Kursie

Rozpoczynamy kursy na bieżąco w momencie utworzenia grupy. 

Korzyści z Kursu dla uczestników

 • pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat prowadzenia działalności socjalnej w zakładzie pracy,
 • zapoznanie z zasadami tworzenia i zarządzania funduszem socjalnym
  oraz gospodarowania środkami w ramach ZFŚS,
 • przekazanie wiedzy na temat przepisów prawnych, z uwzględnieniem najnowszych zmian,
 • zapoznanie z technikami tworzenia regulaminów ZFŚS,
 • omówienie przykładów oraz nieprawidłowych praktyk pracodawców.

Program Kursu

1. Obowiązek tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS i warunki odstąpienia od tworzenia ZFŚŚ.
3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS.
4. Osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich – uprawnienia
w zakresie ZFŚS.
5. ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników.
6. Kryteria wypłaty środków z ZFŚS.
7. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych.
8. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych.
9. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu.
10. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS.
11. Wysokość odpisów podstawowych na ZFŚS.
12. Terminy obowiązkowych wypłat na odrębny rachunek bankowy.
13. Tworzenie regulaminu ZFŚS – współpraca ze związkami zawodowymi
lub przedstawicielami pracowników.
14. Zasady tworzenia komisji socjalnych.
15. Warunki wypłaty świadczenia urlopowego.
16. Warunki odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego.
17. Dokonywanie potrąceń ze świadczeń wypłaconych z ZFŚS.
18. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian.

Time

Year Around Event (2021)

Kontakt

EDU-CONSULTING
Monika Zakrzewska
e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl
tel.: 728-311-560

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się onlineWydrukuj ofertę

  Dodaj swój komentarz

  Twój email nie zostanie opublikowany.*

  X