Kwiecień, 2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych czyli ZFŚSwideoszkolenieKup szkolenie

Informacje o Kursie

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

✓ komputer
✓ stałe łącze internetowe
✓ Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
✓ System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Program Kursu

1. Obowiązek tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS i warunki odstąpienia od tworzenia ZFŚŚ.

3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS.

4. Osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich – uprawnienia w zakresie ZFŚS.

5. ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników.

6. Kryteria wypłaty środków z ZFŚS.

7. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych.

8. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych.

9. Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu.

10. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS.

11. Wysokość odpisów podstawowych na ZFŚS.

12. Terminy obowiązkowych wypłat na odrębny rachunek bankowy.

13. Tworzenie regulaminu ZFŚS – współpraca ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników.

14. Zasady tworzenia komisji socjalnych.

15. Warunki wypłaty świadczenia urlopowego.

16. Warunki odstąpienia od wypłaty świadczenia urlopowego.

17. Dokonywanie potrąceń ze świadczeń wypłaconych z ZFŚS.

18. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian.

19. Wdrożenie rozporządzenia RODO – pozyskiwanie, przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na nowych, obowiązujących od 25 maja 2018 roku zasadach.

20. Komisja ZFŚS a RODO

21. Dokumentacja ZFŚS – dane pracownika, małżonka, dzieci, dane z dokumentacji medycznych .

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

Year Around Event (2021)

Koszt Szkolenia

200zł + VAT 23%

Cena zawiera: dostęp do platformy w ciągu 14 dni od dnia zakupu, materiały szkoleniowe (w formie pdf ). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Kontakt

EDU-CONSULTING SZKOLENIA I DORADZTWO S.C.
Monika Zakrzewska
e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl
tel.: 728 311 560

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Kup szkolenieWydrukuj ofertę

    Dodaj swój komentarz

    Twój email nie zostanie opublikowany.*

    X