Październik, 2019

201907Paź09:00Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2019/2020 roku.Hotel Biały Dwór, Podzamcze 36aZamów Szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych

Informacje o Kursie

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

Program Kursu

 1. Pobyt cudzoziemców w Polsce
 2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej
  1. obywatele Unii Europejskiej
  2. obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
 • pobyt czasowy a pobyt stały
 1. Praca cudzoziemców na terenie Polski
  1. Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
  2. Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany planowane od 2019 r.
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 1. Zezwolenie na pracę
 2. Zmiany obowiązujące od 2018 r. – nowa procedura oświadczeniowa oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce)
 3. Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2018.
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające

z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.
  1. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (zmiany od 2017 r.)
  2. Miejsce zamieszkania
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 1. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
 2. Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 3. Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 • Certyfikat rezydencji
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
 1. Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
 2. Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1
 1. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
  1. Zasada jednego ustawodawstwa
  2. Zasada równego traktowania
 • Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
 1. Zasada zachowania praw nabytych
 2. Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
 3. Pracownicy delegowani
 • Pracownicy transportu międzynarodowego
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
 1. Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
 2. Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
 3. Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

 

 

 

Trener

Doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku „Ekspert Księgowy”, współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: „Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.” (Infor 2018), „Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor 2018), „Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17” (Infor 2017), „Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

(Poniedziałek) 09:00

Lokalizacja

Hotel Biały Dwór

Podzamcze 36a

Organizator

EDU-Consulting

Koszt Szkolenia

440 zł/+ VAT – cena obejmuje  autorskie materiały szkoleniowe, lunch, konsultacje z trenerem.

Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzymuje imienny certyfikat.

Kontakt

EDU-CONSULTING Beata Szella-Skrycka

 e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl

 tel: 606 342 197

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zamów SzkolenieWydrukuj ofertę

  Dodaj swój komentarz

  Twój email nie zostanie opublikowany.*

  X