KURS JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWÓCÓW Nowość!

Informacje o kursie:

Kurs skierowany jest do osób, które chcą nauczyć się języka polskiego. Prowadzony jest na różnych poziomach zaawansowania. Grupa będzie liczyła 12 osób. Kurs trwa 60 h.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się j. polskim na różnych poziomach zaawansowania.

Korzyści dla uczestników kursu:

– Zapoznanie z właściwą dla języka polskiego wymową, intonacją i akcentem.
– Zapoznanie z podstawowymi treściami i środkami językowymi w zakresie tematów z życia codziennego oraz podstawowymi treściami interkulturowymi.
– Wykształcenie w podstawowym zakresie działań językowych: rozumienia mowy
i języka pisanego.
– Uświadomienie potrzeby samodzielnej pracy i przygotowanie studenta do samodzielnej nauki języka polskiego.

Zdobycie wiedzy:
z zakresu systemu fonetycznego języka polskiego.
Podstawowe słownictwo i podstawowe struktury gramatyczne w zakresie:
a) nazywania osób, miejsc, relacji międzyludzkich, zainteresowań;
b) opisywania osób, przedmiotów, zjawisk;
c) usytuowania czynności i wydarzeń w czasie;

Termin i miejsce szkolenia:

Termin szkolenia: start kursu II połowa kwietnia 2022
Miejsce szkolenia: ul. J Piłsudskiego 29, EDU-Consulting Anna Wiechowska
Czas szkolenia: godziny popołudniowe

Koszt kursu:

12 zł za 1 godzinę; 720 zł jednorazowo, bądź opłata miesięczna: 4 x 180,00 zł
miesięcznie. W cenie podręcznik do nauki j. polskiego.

Formularz zgłoszeniowy

Edu-Consulting Anna Wiechowska jako administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieściliśmy na stronie https://edu-consulting-szkolenia.pl/rodo/.
Niniejszym,

Podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i może zostać wycofane w każdej chwili poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio w siedzibie administratora.

Formularz zapisu na szkolenie

Edu-Consulting Anna Wiechowska z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Grunwaldzka 9/16, 82-500 Kwidzyn jako Administrator Pana/Pani danych osobowych, informuje, że podane powyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia oraz należytego wykonania umowy obejmującej produkty i usługi Edu-Consulting Anna Wiechowska (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieściliśmy na stronie https://edu-consulting-szkolenia.pl/rodo/.
Podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i może zostać wycofane w każdej chwili poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio w siedzibie administratora.

X