Logistyka w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia logistyka w szkole adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne chcących
kształcić w szkołach średnich i policealnych w zawodach technik logistyk. Studia pozwalają także
nauczycielom zawodu na zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji i monitorowania przepływu
zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz w jednostkach
organizacyjnych, organizowania i nadzorowania transportu i zarządzania środkami technicznymi, obsługi
klientów i kontrahentów, a także z zakresu dydaktyki przedmiotowej w branży TSL ( Transport Spedycja
Logistyka). Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie logistyka w szkole pozwoli na praktyczne
przełożenie zdobytej wiedzy na proces kształcenia uczniów szkół średnich i policealnych w zawodach
technik logistyk.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Logistyka w szkole”, jest uzyskanie zaliczeń w tym
zaliczenia z praktyki (90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna