Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

OPIS:

Studia nadające kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, przygotowane we współpracy ze środowiskiem praktyków pracujących w placówkach oświatowych. Program studiów oparty jest na współczesnej wiedzy o rozwoju, wychowaniu i kształceniu dzieci, uwzględnia szeroki zakres kompetencji nauczyciela, w tym w obszarze pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie średnie, jak również do osób posiadających wykształcenie na poziomie I czy II stopnia z innego kierunku, a chcące w przyszłości podjąć prace w zakresie edukacji.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

– filozofia ogólna
– socjologia
– wprowadzenie do pedagogiki
– dydaktyka ogólna
– pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
– polityka oświatowa
– integracja w edukacji dziecka
– psychologia rozwoju człowieka
– psychologia wychowawcza
– psychologia procesów motywacyjnych
– metodyka edukacji matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej.

KOSZT STUDIÓW:

Koszt: 2100 zł za semestr