Pedagogika studia II stopnia

Opis:

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta pogłębionych kwalifikacji umożliwiających projektowanie oraz realizację złożonych działań pedagogicznych związanych z rehabilitacją, edukacją, terapią i resocjalizacją.

Kierunek zawiera takie specjalności jak:

– pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
– psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
– pedagogika kryminologiczno – sądowa
– doradztwo zawodowe i personalne
– edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne.

Wybrane przedmioty:

– podstawy dydaktyki ogólnej
– psychologia rozwojowa i osobowości
– terapia rodzinna
– psychologia motywacji
– psychologia sądowa
– logistyka sytuacji kryzysowych.

Koszt studiów:

Koszt: 2100 zł semestr