Prawo – Szkoła Główna Krajowa w Warszawie

Opis:

Absolwent kierunku Prawo jest przygotowany do realizacji różnorodnych ścieżek kariery zawodowej w tym do dalszego kształcenia w zróżnicowanych formach podjęcia aplikacji prawniczych, pracy w charakterze adwokata, radcy prawnego.

Kierunek zawiera takie specjalności jak:

– prawo międzynarodowe
– prawo unii europejskiej
– studium prawa amerykańskiego
– prawo pracy.

Wybrane przedmioty:

– prawoznawstwo
– prawo cywilno- rzeczowe
– zarządzanie projektami
– prawo wykroczeń
– międzynarodowe prawo podatkowe.

Koszt studiów:

Koszt: 2500 zł semestr