O Uczelni

Już od 2002 r. pomagamy ludziom podnieść swoje kwalifikacje.
Instytut Studiów Podyplomowych, Filia w Kwidzynie,
ul. Józefa Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
tel: 880-544-057, 
e-mail: studia@podyplomowe-edu.pl

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych została założona w 2002 roku. Jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru MNiSW pod nr 236 (polon.nauka.gov.pl). Siedzibą uczelni jest Warszawa.

Instytut Studiów Podyplomowych jest jednostką organizacyjną uczelni utworzoną do prowadzenia studiów podyplomowych

Adres i siedziba instytutu w Warszawie:

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81, piętro XIII
22 100 90 21

Instytut Studiów Podyplomowych

Sprawdź do kogo kierujemy ofertę i co możesz zyskać.

Dlaczego My?

Oto powody dla których warto zdecydować się na współpracę z nami.
A
Wysoka jakość szkolenia
Oferujemy wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy.
B
Nowoczesny Sprzęt
Właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego.
C
Nowoczesne nauczanie
Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

Z kim prowadzimy współpracę.

W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z:
Z ośrodkami doskonalenia nauczycieli
Oddziałami związku nauczycielstwa polskiego
Zakładami doskonalenia zawodowego
Uczelniami wyższymi w kraju i za granicą

Dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz wymagane praktyki zawodowe.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

Dokumenty do pobrania

Poniżej mogą Państwo pobrać: Świadectwo studiów Podyplomowych, Certyfikat Akredytacji, Wpis do rejestru uczelni orar Cenniki
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
Certyfikat Akredytacji
cennik SGK-2
cennik WSNP-2
Wpis do rejestru
WYSOKOSĆ OPŁAT Załącznik do zarządzenia w sprawie wysokości opłat czesnego za studia podyplomowe (1)-1

Kierunki Studiów Podyplomowych

Na naszej uczelni prowadzimy kierunki: Pedagogiczne, Administracyjne i inne.

Kierunki Pedagogiczne

Kierunki Administracyjne

Rekrutacja na studia podyplomowe

zakładka-studiaiia podyp
Co należy zrobić, żeby zaczać z nami naukę?

Złożyć Dokumenty

Dokumenty należy składać w siedzibie Filii Instytutu Studiów Podyplomowych w Kwidzynie ul. Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn , II piętro, p. 16, przesłać pocztą tradycyjną (dokumenty muszą być kompletne) lub przesłać skanem na adres: studia@eduedukacja.pl.

Wymagane Dokumenty Rekrutacyjne

– wypełniony formularz na studia podyplomowe Kliknij aby pobrać
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (EDU-Edukacja  Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych Odzdiał I ,  Grunwaldzka 9/16, 82-500 Kwidzyn, nr konta PKO BP 52 1020 1778 0000 2402 0148 5770 – w tytule: imię i nazwisko studenta, kierunek  (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów).
Na powyższe konto prosimy nie wpłacać czesnego.

Gdzie odbywają się zajęcia

Zajęcia odbywają się w Kwidzynie w przypadku kierunków pedagogicznych. Pozostałe kierunki realizowane są w formie e-learningowej, chyba, że zbierze się określona liczba studentów. Egzaminy realizowane są w Kwidzynie .

UWAGA!!!

Dla Państwa wygody mamy różne opcje zapłaty za studia:

Jednorazowo
Semestralnie (3 raty)
W systemie ratalnym według ustalonych terminów (8 rat)

Bez względu na ilość rat kwota  za czesne jest taka sama.

Wpłaty czesnego należy dokonać na konto: 

Instytut Studiów Podyplomowych, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Nr konta 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001, w tytule: imię i nazwisko studenta, kierunek

Kontakt

Zapraszam serdecznie do kontaktu. Z przyjemnością odpowiem na Państwa wszystkie pytania.

Martyna Orłowska –  Specjalista ds. szkoleń i studiów podyplomowych, odpowiedzialna za rekrutację studentów, realizację i promocję studiów podyplomowych w Filii Instytutu Studiów Podyplomowych w Kwidzynie.

adres: J. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
tel: 880-544-057

e-mail: studia@podyplomowe-edu.pl

X