O Uczelni

Już od 2002 r. pomagamy ludziom podnieść swoje kwalifikacje.
Filia Instytutu Studiów Podyplomowych w Kwidzynie
adres: Grunwaldzka 9/16, 82-500 Kwidzyn
tel: 880-544-057, 
e-mail: studia@eduedukacja.pl

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych została założona w 2002 roku. Jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru MNiSW pod nr 236 (polon.nauka.gov.pl). Siedzibą uczelni jest Warszawa.

Instytut Studiów Podyplomowych jest jednostką organizacyjną uczelni utworzoną do prowadzenia studiów podyplomowych.

Adres i siedziba instytutu w Warszawie:

Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych
02-001 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 81, piętro XIII
22 100 90 21

Instytut Studiów Podyplomowych

Sprawdź do kogo kierujemy ofertę i co możesz zyskać.

Dlaczego My?

Oto powody dla których warto zdecydować się na współpracę z nami.
A
Wysoka jakość szkolenia
Oferujemy wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów Podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy.
B
Nowoczesny Sprzęt
Właściwe programy i metody nauczania, a także nowoczesne wyposażenie pomieszczeń w sprzęt ułatwiający realizację procesu dydaktycznego.
C
Nowoczesne nauczanie
Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (e-learning).

Z kim prowadzimy współpracę.

W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę z:
Z ośrodkami doskonalenia nauczycieli
Oddziałami związku nauczycielstwa polskiego
Zakładami doskonalenia zawodowego
Uczelniami wyższymi w kraju i za granicą

Dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz wymagane praktyki zawodowe.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez Instytut Studiów Podyplomowych kształcenia są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.

Dokumenty do pobrania

Poniżej mogą Państwo pobrać: Świadectwo studiów Podyplomowych, Certyfikat Akredytacji, Struktura Firmy, Zarządzewnie w sprawie wnoszenia opłat za studia, Wpis do rejestru uczelni
Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych
Certyfikat Akredytacji
Struktura Firmy
Zarządzewnie w sprawie wnoszenia opłat za studia
Wpis do rejestru

Kierunki Studiów Podyplomowych

Na naszej uczelni prowadzimy kierunki: Pedagogiczne, Administracyjne i inne.

Kierunki Pedagogiczne

Andragogika

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Biologia w szkole

Chemia w szkole

Coaching i tutoring w edukacji

Doradztwo zawodowe

Dydaktyka języka obcego

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia

Fizyka w szkole

Geografia w szkole

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Historia w szkole

Informatyka z programowaniem w szkole

Język polski w szkole

Logistyka w szkole

Matematyka w szkole

Pedagogika lecznicza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna – autyzm i zespół Aspergera

Pedagogika specjalna surdopedagogika

Pedagogika specjalna tyflopedagogika

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z pomocą psychologiczno pedagogiczną

Pedagogika sztuki – plastyka w szkole

Przedsiębiorczość w szkole

Przygotowanie pedagogiczne

Przyroda w szkole

Resocjalizacja

Socjoterapia

Technika w szkole

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna  z elementami integracji sensorycznej

Terapia rodziny

Wczesne nauczanie języka obcego

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wiedza o społeczeństwie w szkole

Wychowanie do życia w rodzinie

Zarządzanie oświatą

Kierunki Administracyjne

Administracja publiczna

E – administracja

Kontrola zarządcza

Samorząd terytorialny

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

HR Business Partner

Trener w organizacji

Kierunki Pozostałe

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie w biznesie

Zielarstwo i fitoterapia

Cennik

Zapraszamy do Pobrania i Zapoznania się z cenami na naszej uczelni.

Rekrutacja na studia podyplomowe

Szanowni studenci w związku ze zgłaszanymi prośbami o przedłużenie naboru na studia w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych, dokumenty będziemy przyjmować do 30 września 2020 roku.
Fotolia_79579109_Subscription_Monthly_M (1)
Co należy zrobić, żeby zaczać z nami naukę?

Złożyć Dokumenty

Dokumenty należy składać w siedzibie Filii Instytutu Studiów Podyplomowych w Kwidzynie ul. Grunwaldzka 9, 82-500 Kwidzyn , II piętro, p. 16 oraz pocztą tradycyjną (dokumenty muszą być kompletne)

Wymagane Dokumenty Rekrutacyjne

– wypełniony formularz na studia podyplomowe Kliknij aby pobrać
– podpisana umowa o kształcenie Kliknij aby pobrać
– kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kopia wniesionej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł (EDU-Edukacja  Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych Odzdiał I ,  Grunwaldzka 9/16, 82-500 Kwidzyn, nr konta PKO BP 52 1020 1778 0000 2402 0148 5770 – w tytule: imię i nazwisko studenta, kierunek  (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów).
Na powyższe konto prosimy nie wpłacać czesnego.

Gdzie odbywają się zajęcia

Zajęcia odbywają się w Kwidzynie w przypadku kierunków pedagogicznych. Pozostałe kierunki realizowane są w formie e-learningowej, chyba, że zbierze się określona liczba studentów. Egzaminy realizowane są w Kwidzynie .

Dokumenty dla studenta

– harmonogram opłat 2020 Kliknij aby pobrać

UWAGA!!!

Dla Państwa wygody mamy różne opcje zapłaty za studia:

Jednorazowo
Semestralnie (3 raty)
W systemie ratalnym według ustalonych terminów (8 rat)

Bez względu na ilość rat kwota  za czesne jest taka sama.

Wpłaty czesnego należy dokonać na konto: 

Instytut Studiów Podyplomowych, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Nr konta 43 1600 1462 1835 9027 8000 0001, w tytule: imię i nazwisko studenta, kierunek

Kontakt

Zapraszam serdecznie do kontaktu. Z przyjemnością odpowiem na Państwa wszystkie pytania.

Fila Instytutu Studiów Podyplomowych w Kwidzynie
EDUEdukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych

Marta Zając –  Specjalista ds. szkoleń i studiów podyplomowych, odpowiedzialna za rekrutację studentów, realizację i promocję studiów podyplomowych w Filii Instytutu Studiów Podyplomowych w Kwidzynie.

adres: Grunwaldzka 9/16, 82-500 Kwidzyn
tel: 880-544-057

e-mail: studia@eduedukacja.pl

X