Trener umiejętności społecznych

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Trener umiejętności społecznych” skierowane są do pracowników
firm szkoleniowych oraz działów HR, do osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje trenerskie i
doskonalić swój warsztat szkoleniowy w zakresie pracy z grupą, a także do nauczycieli, wychowawców,
kuratorów sądowych i wykładowców pragnących nauczyć się nowoczesnych i efektywnych metod
warsztatowych.
Celem studiów jest wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę o problemach dzieci i młodzieży w
kontekście najnowszych osiągnięć współczesnej psychoprofilaktyki i psychoterapii. Studia podyplomowe
z zakresu trener umiejętności społecznych wyposażą absolwentów w zdolność autoprezentacji,
komunikacji, budowania zaangażowania grupowego i własnego oraz znajomość najlepszych metod
radzenia sobie z tremą i stresem, pozwolą wykorzystać skuteczne metody i techniki prowadzenia zajęć
grupowych oraz zwiększenia umiejętności w zakresie prowadzenia grup warsztatowych. Ukończenie
studiów podyplomowych na specjalności trener umiejętności społecznych, pozwoli na poszerzenie
własnych perspektyw zawodowych i odnalezienie się na rynku pracy m.in. w świetlicach, placówkach
opiekuńczo- wychowawczych oraz w instytucjach prywatnych, państwowych i organizacjach
pozarządowych, które nastawione są na pomoc i wspieranie osób borykających się z problemami w
codziennym życiu społecznym. Trener umiejętności społecznych to osoba, której praca polega na
ustawicznym przekazywaniu określonych kompetencji, potrzebnych do normalnego funkcjonowania w
otaczającej rzeczywistości społecznej.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie zakończone zdaniem egzaminu
dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

 Andragogika.
 Narzędzia prowadzenia grup.
 Praca z grupą.
 Interakcje grupowe.
 Ewaluacja w pracy trenera.
 Komunikacja trenerska.
 Trening umiejętności społecznych.
 Umiejętności coachingowe w pracy trenera.
 Metody kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 Doskonalenie warsztatu umiejętności trenerskich.
 Rozwój trenerski.

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.