Trener w oświacie

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Trener w oświacie” skierowane są do osób, które chcą uzyskać
kwalifikacje trenerskie w oświacie i w sposób profesjonalny prowadzić szkolenia w szkołach i placówkach
oświatowych oraz udzielać kompleksowego wsparcia w zakresie realizowania potrzeb rozwojowych szkół i
placówek oświatowych w kontekście doskonalenia zawodowego nauczycieli. Celem studiów
jest wyposażenie uczestników w kompetencje trenerskie, profesjonalne prowadzenie szkoleń i rad
pedagogicznych z zakresu wychowania i nauczania. Absolwenci studiów podyplomowych „Trener w
oświacie” mogą wykorzystać swoje kompetencje i kwalifikacje w ośrodkach doskonalenia nauczycieli jako
wykwalifikowana kadra do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli, niezbędnego wymogu
placówki przy ubieganiu się o akredytację, a także przy organizacji szkoleń z ramienia Ośrodka Rozwoju
Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty oraz innych instytucji organizujących
szkolenia.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, zakończone zdaniem
egzaminu dyplomowego. (Nie obowiązują praktyki).

CZAS TRWANIA

2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

1. Prawo oświatowe.
2. Andragogika.
3. Prowadzenie szkoleń.
4. Prowadzenie wspomagania.
5. Koordynacja sieci współpracy.
6. Doradztwo oświatowe.
7. Praca z grupą.
8. Programowanie efektywnych szkoleń.
9. Ewaluacja w pracy trenera.
10. Komunikacja interpersonalna.
11. Trening umiejętności wychowawczych.
12. Umiejętności coachingowe w pracy trenera.
13. Metody kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
14. Doskonalenie warsztatu umiejętności trenerskich.
15. Rozwój trenerski.

KOSZT STUDIÓW:

2500 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna