Obsługa BHP
Obsługa BHP
Kompleksowa obsługa BHP. Bardzo wygodnym i efektywnym rozwiązaniem jest powierzenie 
Szkolenia BHP
Szkolenia BHP
Szkolenia BHP dla Pracodawcy i Pracownika. Oferujemy szkolenia wstępne i okresowe.
Ocena Ryzyka Zawodowego
Ocena Ryzyka Zawodowego
W ramach naszych usług: Zidentyfikujemy zagrożenia, oszacujemy ryzyko zawodowe
Postępowanie Powypadkowe
Postępowanie Powypadkowe
W ramach naszych usług: Ustalimy okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, –

Obsługa BHP

Bardzo wygodnym i efektywnym rozwiązaniem jest powierzenie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy BHP firmie zewnętrznej – specjalistom spoza zakładu pracy. Sprawdź nasze usługi. 

Szkolenia

BHP dla wszystkich grup pracowniczych

Kompleksowa obsługa w zakresie pełnienia służby BHP, oferujemy między innymi:

Przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
Ocenę ryzyka zawodowego
Instrukcje stanowiskowe
BHP dla wszystkich grup pracowniczych
Oznakowanie bezpieczeństwa
Pomoc w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej (np. akta osobowe)
Doradztwo w zakresie Prawa Pracy
Systematyczne kontrole warunków pracy w zakładzie
Postępowanie powypadkowe
Doradztwo w zakresie BHP

Szkolenia BHP

Szanowni Państwo zapraszamy do koszystania z naszych szkoleń. Od wielu lat zajmujemy się szkoleniamy BHP, dlatego jesteśmy pewni, że dostarczymy Państwu najlepszy produkt. Nasze szkolenia kierujemy dla:
Szkolenia Prowadzi

Monika Zakrzewskastarszy inspektor BHP, ratownik medyczny ukończyła studia wyższe BHP, posiada doświadczenie  zawodowe i wiedzę w zakresie BHP, HACCP, I POMOC. Podczas szkolenia stosuje nowoczesne metody przekazywania wiedzy, dzięki czemu szkolenie BHP cieszy się  zadowoleniem uczestników.

oraz

Anna Wiechowska - specjalista ds. BHP, trener z wieloletnim doświadczeniem, podczas szkolenia stosuje nowoczesne metody przekazywania wiedzy, dzięki czemu szkolenie BHP cieszy się dużym zadowoleniem uczestników oraz zdobyciem przydatnej wiedzy mającej na celu organizowanie, wykonywanie pracy w sposób bezpieczny. 

Anna Wiechowska
Anna Wiechowska
Właściciel EDU-Consulting

Szkolenia dla Pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków - szkolenie to powinno być okresowo powtarzane co 5 lat (art. 2373 §21 Kodeksu Pracy). 

Szkolenia dla Pracownika

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie: 

  • Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 94 pkt. 4 Kodeksu Pracy). 
  • Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. (art. 2373 §2 Kodeksu Pracy). 

Dla osoby zatrudnionej na umowę cywilnoprawną (dzieło, zlecenie)

Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (…) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (art. 304 Kodeksu Pracy). 

Obowiązki, o których mowa w art. 211 KP (m.in. odbywanie szkoleń bhp) w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą również na osobach fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, a także na osobach prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą, w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę. 

Rodzaje Szkoleń BHP

W naszej ofercie przygotowaliśmy dla Państwa dwa rodzaje szkoleń: wstępne i okresowe. Opis każdej z nich znajdą Państwo poniżej. Zapraszamy.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy Pracodawca ma obowiązek oceniać ryzyko zawodowe na określonych stanowiskach pracy. W naszej ofercie przygotowujemy szczegółową ocenę ryzyka zawodowego. 
01.
Zbierzemy informacje potrzebne do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. 
02.
Zidentyfikujemy zagrożenia. 
03.
Oszacujemy ryzyko zawodowe  wybraną metodą np. – Normy PN-N-18002 ,RISC SCORE
04.
Określimy działania eliminujące lub ograniczających ryzyko zawodowe. 
05.
Udokumentujemy wyniki oceny ryzyka zawodowego. 
06.
Uaktualnimy  istniejące oceny ryzyka zawodowego. 

Postępowanie Powypadkowe w 4 krokach

Oto cztery kroki jakie powinno się wykonać w razie wypadku. Sprawdź również jak możemy tobie pomóc.
A
Wypadek
W myśl definicji za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. 
B
Działania
W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy, art. 234 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie
C
Pomoc
Zapewnienie udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku.
D
Zapobieganie
Zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom,  a także przygotowanie odpowiedniej dokumentacji powypadkowej.

Jak My możemy Tobie Pomóc?

Ustalimy okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy 
Sporządzimy kartę statystyczną do Głównego Urzędu Statystycznego  
Odpowiemy na wątpliwości i obawy pracodawcy. 
Sporządzimy odpowiednią zgodną z przepisami dokumentacje powypadkową 
Powołamy z pracodawcą  zespół powypadkowy 
** Zawiadomimy o wypadku 

* W terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku sporządza protokół powypadkowy (w przypadku osób nie pracujących na podstawie stosunku pracy – sporządza kartę wypadku). Jeżeli przekroczymy termin 14 dni należy podać przyczy.

** Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Kontakt

Adres
ul. Grunwaldzka 9,
82-500 Kwidzyn
Telefon
728 311 560
NIP
5811886201
REGON
221962386
Wyślij zapytanie

    Edu-Consulting Anna Wiechowska jako administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

    Wypełnienie formularza oznacza, że podane w nim dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, jeśli Twoje pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Ci ofertę. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieściliśmy na stronie https://edu-consulting-szkolenia.pl/rodo/.

    Niniejszym,

    Podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i może zostać wycofane w każdej chwili poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio w siedzibie administratora.