Szkolenia BHP

202418CzeCały dzieńSzkolenie okresowe BHP dla stanowisk administracyjno-biurowychszkolenie stacjonarne

202404LipCały dzieńSzkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczychszkolenie stacjonarne

202418LipCały dzieńSzkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikamiszkolenie stacjonarne

202430Sie15:00I pomoc przedmedycznaszkolenie stacjonarne

Nie znalazłeś szkolenia, które cię interesuję?

Skontaktuj sięz nami, a zobaczymy co się da dla Ciebie zrobić!

Każde miejsce pracy oraz publiczna placówka muszą spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a wszyscy pracownicy zobligowani są przejść gruntowne szkolenie BHP, dzięki któremu będę posiadali wiedzę, jak bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki oraz jak reagować w razie zagrożenia lub wypadku.

Dla kogo szkolenie okresowe BHP?

Przeprowadzamy szkolenia BHP dla wszystkich, którzy objęci są obowiązkiem jego odbycia. Zgodnie z kodeksem pracy kurs BHP obowiązkowo muszą odbyć:

  • pracodawcy – szkolenia BHP dla pracodawców muszą być powtarzane co 5 lat i obejmować swoim zakresem wszystkie wszystkie obowiązki, jakie spoczywają na pracodawcy;
  • pracownicy – zapewnienie pracownikom szkolenia BHP w zakresie wszystkich jego obowiązków leży po stronie pracodawcy, musi odbyć się ono przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Przeprowadzamy szkolenia BHP dla wszystkich, którzy są objęci obowiązkiem jego odbycia, tj. pracodawców, a także pracowników, niezależnie od formy ich zatrudnienia (stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, B2B).

Co obejmują nasze szkolenia BHP?

Prowadzimy szkolenia BHP dotyczące każdego aspektu bezpieczeństwa w miejscach pracy.

  • Szkolenie wstępne BHP – czyli instruktaż ogólny. Odbywa się przed przystąpieniem pracownika do pracy. Podczas tego szkolenia informujemy pracowników o wszystkich zagrożeniach, jakie wynikają z pracy, a także uczymy, w jaki sposób zapobiegać wypadkom.
  • Szkolenie okresowe BHP – podczas tego szkolenia utrwalimy wiedzę i umiejętności Twoich pracowników z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. Pamiętaj, że okres odnawiania szkolenia jest zależny od charakteru stanowiska.
  • Szkolenia przeciwpożarowe – podczas tych szkoleń dzielimy się wiedzą, w jaki sposób unikać zagrożenia pożarowego, a także jak zachować się i poprawnie przeprowadzić ewakuację podczas wybuchu pożaru.
  • Udzielenie pomocy przedmedycznej – instruktaż polega na zaznajomieniu pracowników niemedycznych na temat prawidłowego udzielenia pomocy przedmedycznej podczas choroby lub wypadku przy pracy.

Kurs BHP nie musi być nudny

Wielu pracowników negatywnie podchodzi do szkoleń BHP ze względu na to, że przez wiele lat były one przeprowadzane w nużący i mało efektywny sposób. Jednak nasi specjaliści korzystają z nowoczesnych metod dydaktycznych, które w znacznie większym stopniu angażują uczestników szkolenia. W efekcie pracownicy biorący udział w szkoleniach przyswajają sobie więcej wiedzy, co przekłada się na bezpieczeństwo podczas pracy.