Szkolenia BHP

202321Lut09:00I pomoc przedmedycznaszkolenie stacjonarnePiłsudskiego 29Zapisz się na szkolenie

202303MarCały dzieńSzkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczychszkolenie stacjonarnePiłsudskiego 29Zapisz się na szkolenie

202314Mar09:00Szkolenie dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów, ewakuacji i udzielania pierwszej pomocyszkolenie stacjonarnePiłsudskiego 29Zapisz się na szkolenie

202318KwiCały dzieńSzkolenie okresowe BHP dla stanowisk administracyjno-biurowychszkolenie stacjonarnePiłsudskiego 29Zapisz się na szkolenie

Nie znalazłeś szkolenia, które cię interesuję?

Skontaktuj sięz nami, a zobaczymy co się da dla Ciebie zrobić!

Każde miejsce pracy oraz publiczna placówka muszą spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa, a wszyscy pracownicy zobligowani są przejść gruntowne szkolenie BHP, dzięki któremu będę posiadali wiedzę, jak bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki oraz jak reagować w razie zagrożenia lub wypadku.

Dla kogo szkolenie okresowe BHP?

Przeprowadzamy szkolenia BHP dla wszystkich, którzy objęci są obowiązkiem jego odbycia. Zgodnie z kodeksem pracy kurs BHP obowiązkowo muszą odbyć:

  • pracodawcy – szkolenia BHP dla pracodawców muszą być powtarzane co 5 lat i obejmować swoim zakresem wszystkie wszystkie obowiązki, jakie spoczywają na pracodawcy;
  • pracownicy – zapewnienie pracownikom szkolenia BHP w zakresie wszystkich jego obowiązków leży po stronie pracodawcy, musi odbyć się ono przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Przeprowadzamy szkolenia BHP dla wszystkich, którzy są objęci obowiązkiem jego odbycia, tj. pracodawców, a także pracowników, niezależnie od formy ich zatrudnienia (stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, B2B).

Co obejmują nasze szkolenia BHP?

Prowadzimy szkolenia BHP dotyczące każdego aspektu bezpieczeństwa w miejscach pracy.

  • Szkolenie wstępne BHP – czyli instruktaż ogólny. Odbywa się przed przystąpieniem pracownika do pracy. Podczas tego szkolenia informujemy pracowników o wszystkich zagrożeniach, jakie wynikają z pracy, a także uczymy, w jaki sposób zapobiegać wypadkom.
  • Szkolenie okresowe BHP – podczas tego szkolenia utrwalimy wiedzę i umiejętności Twoich pracowników z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy. Pamiętaj, że okres odnawiania szkolenia jest zależny od charakteru stanowiska.
  • Szkolenia przeciwpożarowe – podczas tych szkoleń dzielimy się wiedzą, w jaki sposób unikać zagrożenia pożarowego, a także jak zachować się i poprawnie przeprowadzić ewakuację podczas wybuchu pożaru.
  • Udzielenie pomocy przedmedycznej – instruktaż polega na zaznajomieniu pracowników niemedycznych na temat prawidłowego udzielenia pomocy przedmedycznej podczas choroby lub wypadku przy pracy.

Kurs BHP nie musi być nudny

Wielu pracowników negatywnie podchodzi do szkoleń BHP ze względu na to, że przez wiele lat były one przeprowadzane w nużący i mało efektywny sposób. Jednak nasi specjaliści korzystają z nowoczesnych metod dydaktycznych, które w znacznie większym stopniu angażują uczestników szkolenia. W efekcie pracownicy biorący udział w szkoleniach przyswajają sobie więcej wiedzy, co przekłada się na bezpieczeństwo podczas pracy.

Formularz zapisu na szkolenie

Edu-Consulting Anna Wiechowska z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Grunwaldzka 9/16, 82-500 Kwidzyn jako Administrator Pana/Pani danych osobowych, informuje, że podane powyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia oraz należytego wykonania umowy obejmującej produkty i usługi Edu-Consulting Anna Wiechowska (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieściliśmy na stronie https://edu-consulting-szkolenia.pl/rodo/.
Podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i może zostać wycofane w każdej chwili poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio w siedzibie administratora.

X