Kursy operatorów / prace ziemne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. ,,Zakup nowoczesnej koparko-ładowarki w celu rozszerzenia prowadzonej działalności o usługi wynajmu koparki oraz szkoleń na operatora koparko-ładowarki” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:
1) Liczba utworzonych miejsc pracy- 1 etat
2) Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 1 sztuka

Nasza oferta

W związku z naszym rozwojem wykonujemy usługi wynajmu koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską, a także zapraszamy na szkolenia operatorów koparko-ładowarek oraz innych sprzętów maszyn budowlanych. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.

Kursy operatorów

Wynajem koparki – ładowarki z operatorem

Galeria