Struktura firmy

EDU-CONSULTING ANNA WIECHOWSKA
(organ prowadzący)

Firma szkoleniowa
ul. J. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
NIP: 581 199 62 01, REGON: 221962386

tel: 606 341 764, e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl, biznes@edu-consulting-szkolenia.pl

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
CENTRUM EDUKACJI NAUKI I ROZWOJU (CENIR)

ul. J. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
NIP: 581 188 62 01, REGON: 366402798
tel: 734 151 190, mail: edu-consulting-
kwidzyn@wp.pl www.edu-consulting-szkolenia.pl

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
EDU-Edukacja Akademia Rozwoju Kadr Oświatowych w Kwidzynie

ul. J. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
NIP: 581 199 62 01, REGON: 221962386
tel: 882 571 273, e-mail: edu@eduedukacja.pl
www.eduedukacja.pl

Szkoła Policealna EDU-Scholaris w Kwidzynie

ul. J. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
NIP: 581 188 62 01 REGON: 387137354
tel: 606 342 197, e-mail: sekretariat@edu-
scholaris.pl www.edu-scholaris.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDU-
Scholaris w Kwidzynie

ul. J. Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn
NIP: 581 199 62 01, REGON: 520045247
tel: 606 342 197, e-mail: sekretariat@edu-
scholaris.pl

Filia Instytutu Studiów
Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk
Pedagogicznych w Warszawie

Piłsudskiego 29, 82-500 Kwidzyn tel:880-544-057