Nasza Kadra

Anna Wiechowska
Anna Wiechowska
Właściciel firmy, dyrektor CENiR, trener personalny, specjalista ds. BHP, trener BHP, doradca zawodowy. Nadzoruje oraz organizuje szkolenia w placówce oraz dba o ich jakość. 
E-mail: a.wiechowska@eduedukacja.pl
Magister psychopedagogiki, absolwentka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy, doradztwa zawodowego. Posiada kwalifikacje  z zakresu zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki. Ukończyła szkołę trenerską, a także uzyskała uprawnienia audytora wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa. Posiada doświadczenie zawodowe jako pracownik samorządowy, trener oraz specjalista ds. BHP. 
Na co dzień doskonali swoje umiejętności i kwalifikacje. Jej pasją jest ogrodnictwo i literatura psychologiczna. 
Karolina Kapuścińska - Nojek
Karolina Kapuścińska - Nojek
Zastępca dyrektora placówki, specjalista ds. projektów unijnych, zajmuje się bieżącą obsługą biura oraz klienta.
Tel: 734 151 190
E-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl 
Nadzoruje i koordynuje realizację projektów unijnych wraz  z rekrutacją uczestników, zajmuje się prowadzeniem szkoleń zawodowych. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie (doradztwo zawodowe). Bardzo sumienna w wykonywaniu swoich obowiązków, godna zaufania, pozytywnie nastawiona do życia. Prywatnie skupia całą swoją uwagę na byciu mamą.
Monika Zakrzewska
Monika Zakrzewska
Starszy Inspektor ds. BHP, specjalista ds. projektów komputerowych, zajmuje się obsługą firm w zakresie BHP, prowadzi szkolenia wstępne i okresowe z BHP.
Tel: 728 311 560
E-mail: edu.bhp@wp.pl 
Koordynuje  i nadzoruje realizację projektów komputerowych wraz z rekrutacją uczestników. Absolwentka Powiślańskiej Szkoły Wyższej na Nauk o Zdrowiu ( Ratownictwo Medyczne) oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznejw w Gdańsku (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy). Prywatnie, nieustannie doskonali swoje kompetencje jako mama dwójki dzieci.
Monika Pietrasiak
Monika Pietrasiak
Menadżer ds. szkoleń i rozwoju. Odpowiedzialna za organizację szkoleń, rad szkoleniowych, wyjazdów szkoleniowo/integracyjnych.
Tel: 882 571 273
E-mail: edu@eduedukacja.pl 
Magister administracji publicznej, inżynier zarządzania i ekonomii. W 2005r. skończyła Politechnikę Gdańską, w 2008r. uzupełniające studia magisterskie w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu BHP, doradztwa zawodowegoi pośrednictwa pracy, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przygotowania pedagogicznego. Przez dziesięć lat pracowała w Powiatowym Urzędzie  Pracy w Kwidzynie. Prywatnie żona i matka dwójki dzieci. W wolnych chwilach zajmuje się animacjami czasu wolnego, prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Swoje pasje realizuje od 2006 jako animator w Nibylandii/ArtLandii Prabuty.
Marta Zając
Marta Zając
Menadżer ds. szkoleń i studiów podyplomowych, odpowiedzialna za rekrutację studentów, realizację i promocję studiów podyplomowych w Filii Instytutu Studiów Podyplomowych w Kwidzynie.
Tel: 880 544 057
E-mail: studia@eduedukacja.pl
Zajmuje się również organizacją i realizacją szkoleń dla oświaty; magister socjologii, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Prywatnie mama dwóch rezolutnych dziewczynek, w wolnym czasie lubi czytać książki oraz ćwiczyć jogę.
Lucyna Sadaj
Lucyna Sadaj
Specjalista ds. sprzedaży szkoleń, zajmuje się sprzedażą i organizacją szkoleń językowych oraz bieżącą obsługą biura.

Tel: 606 341 764
E-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl 

Posiada doświadczenie zawodowe i odpowiednie kwalifikacje
w pracach administracyjno-biurowych  w branży szkoleniowej. Miła otwarta osoba kochająca pracę  z ludźmi, sama ciągle podnosi kwalifikacje zawodowe i zaraża tym innych. Na co dzień mama dwóch chłopców.

X