Nasza Kadra

Anna Wiechowska
Anna Wiechowska
Właściciel firmy, dyrektor CENiR, trener personalny, specjalista ds. BHP, trener BHP, doradca zawodowy. Nadzoruje oraz organizuje szkolenia w placówce oraz dba o ich jakość. 
E-mail: a.wiechowska@eduedukacja.pl
Magister psychopedagogiki, absolwentka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy, doradztwa zawodowego. Posiada kwalifikacje  z zakresu zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki. Ukończyła szkołę trenerską, a także uzyskała uprawnienia audytora wewnętrznego z zakresu bezpieczeństwa. Posiada doświadczenie zawodowe jako pracownik samorządowy, trener oraz specjalista ds. BHP. 
Na co dzień doskonali swoje umiejętności i kwalifikacje. Jej pasją jest ogrodnictwo i literatura psychologiczna. 
Karolina Kapuścińska - Nojek
Karolina Kapuścińska - Nojek
Zastępca dyrektora placówki, specjalista ds. projektów unijnych, zajmuje się bieżącą obsługą biura oraz klienta.
Tel: 734 151 190
E-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl 
Nadzoruje i koordynuje realizację projektów unijnych wraz  z rekrutacją uczestników, zajmuje się prowadzeniem szkoleń zawodowych. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku (zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie (doradztwo zawodowe). Bardzo sumienna w wykonywaniu swoich obowiązków, godna zaufania, pozytywnie nastawiona do życia. Prywatnie skupia całą swoją uwagę na byciu mamą.
Monika Zakrzewska
Monika Zakrzewska
Starszy Inspektor ds. BHP, specjalista ds. projektów komputerowych, zajmuje się obsługą firm w zakresie BHP, prowadzi szkolenia wstępne i okresowe z BHP.
Tel: 728 311 560
E-mail: edu.bhp@wp.pl 
Koordynuje  i nadzoruje realizację projektów komputerowych wraz z rekrutacją uczestników. Absolwentka Powiślańskiej Szkoły Wyższej na Nauk o Zdrowiu ( Ratownictwo Medyczne) oraz Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznejw w Gdańsku (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy). Prywatnie, nieustannie doskonali swoje kompetencje jako mama dwójki dzieci.
Lucyna Sadaj
Lucyna Sadaj
Specjalista ds. sprzedaży szkoleń, zajmuje się sprzedażą i organizacją szkoleń językowych oraz bieżącą obsługą biura.

Tel: 606 341 764
E-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl 

Posiada doświadczenie zawodowe i odpowiednie kwalifikacje
w pracach administracyjno-biurowych  w branży szkoleniowej. Miła otwarta osoba kochająca pracę  z ludźmi, sama ciągle podnosi kwalifikacje zawodowe i zaraża tym innych. Na co dzień mama dwóch chłopców.

Formularz zapisu na szkolenie

Edu-Consulting Anna Wiechowska z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Grunwaldzka 9/16, 82-500 Kwidzyn jako Administrator Pana/Pani danych osobowych, informuje, że podane powyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia oraz należytego wykonania umowy obejmującej produkty i usługi Edu-Consulting Anna Wiechowska (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieściliśmy na stronie https://edu-consulting-szkolenia.pl/rodo/.
Podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i może zostać wycofane w każdej chwili poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio w siedzibie administratora.

X