Akademia księgowości dla zaawansowanych

202418CzeCały dzieńAkademia księgowości dla zaawansowanychszkolenie stacjonarne

Informacja o kursie/szkoleniu

Celem kursu jest przekazanie bądź uzupełnienie wiedzy, poszerzenie kwalifikacji zawodowych Uczestnika o szereg elementów wymaganych na stanowiskach księgowych. Uczestnik dowie się, w jaki sposób prowadzić księgowość firmy przy wykorzystaniu różnych narzędzi księgowych. Pozna zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Kurs skierowany jest zarówno do osób nieposiadających wiedzy                          z zakresu księgowości, jak również tych, które miały styczność z tą dziedziną. Zweryfikuje on również wiedzę Uczestnika i dostarczy dodatkowych informacji oraz praktycznych wskazówek.

Dla kogo przeznaczony jest kurs/szkolenie?

Kurs skierowany jest zarówno do osób posiadających wiedzę z zakresu księgowości.

Program kursu/szkolenia

 • Wstęp do rachunkowości.
 • Pojęcia wstępne z rachunkowości- podstawowe dokumenty księgowe.
 • Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania.
 • Zdarzenia gospodarcze.
 • Pojęcie konta księgowego.
 • Dowody księgowe i księgi rachunkowe.
 • Segmenty działalności jednostki gospodarczej.
 • Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych.
 • Aktywa pieniężne i rozrachunki.
 • Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
 • Księgowania operacji księgowych według zakładowego planu kont w ujęciu bilansowym i wynikowym.
 • Sprawozdanie finansowe.

Termin rozpoczęcia kursu/szkolenia

06/18/2024 Cały dzień Kursy odbywają się cyklicznie, nabór na kurs jest ciągły.

Lokalizacja

EDU-Consulting

Kwidzyn, ul. J. Piłsudskiego 29

Other Events

Koszt kursu/szkolenia

1400 zł, 40 godziny dydaktycznych (w cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe, organizacja i przebieg kursu, poczęstunek, zaświadczenie MEN).

Kontakt

tel: +48 606 341 764,

e-mail: biznes@edu-consulting-szkolenia.pl

 

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Get Directions

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*