Kwiecień, 2021

202127Kwi09:00I Pomoc Przedmedycznaszkolenie stacjonarneEDU-Consulting, Grunwaldzka 9 Zapisz się na szkolenie

Do Kogo Skierowany jest Kurs.

Osoby, które nie wykonują zawodów związanych z medycyną, osoby wytypowane w zakładzie pracy do udzielenia I pomocy, przystępna forma pozwala osobom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy.

Od 18 stycznia 2009 r. pracodawca ma ustawowy obowiązek wyznaczenia (i przeszkolenia) pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy (art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a kp). 

Informacje o Kursie

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego.

Od 18 stycznia 2009 r. pracodawca ma ustawowy obowiązek wyznaczenia (i przeszkolenia) pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy (art. 2091 § 1 pkt 2 lit. a kp).

Korzyści z Kursu dla uczestników

Każdy uczestnik kursu, po jego zakończeniu powinien umieć prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia. Osoba taka po powinna potrafić:

 • znać zasady bezpieczeństwa w czasie udzielania pomocy;
 • znać zasady udzielania pierwszej pomocy;
 • umieć rozpoznać zagrożenia dla życia poszkodowanego
 • umieć udzielić pomocy
 • właściwie ocenić sytuację
 • efektywnie wezwać pomoc
 • w sytuacjach nagłych bezpiecznie i samodzielnie zastosować zabiegi ratujące życie

Program Kursu

 • Podstawy prawne pierwszej pomocy
 • Zasady bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy
 • Ocena stanu poszkodowanego (ABC)
 • Wezwanie pomocy
 • Podstawowe zabiegi ratujące życie [Resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa (BLS)]
 • Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa z zastosowaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (BLS + AED)
 • Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
 • Pierwsza pomoc w wybranych zagrożeniach środowiskowych
 • Wychłodzenie, przegrzania, odmrożenia, oparzenia, zatrucia, ukąszenia, pogryzienia, porażenia prądem elektrycznym, piorunem, podtopienie, upadku etc.
 • Rola świadka zdarzenia na miejscu wypadku komunikacyjnego
 • Zaopatrywanie ran, złamań oraz innych urazów

Trener

Ratownik Medyczny, posiada wachlarz doświadczeń jako trener ratownictwa medycznego, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, opiekun, instruktor. Szereg ukończonych kursów z zakresu ratownictwa, BHP, działań instruktażowych nadaje mu wzorową opinię.

Termin Rozpoczęcia Szkolenia

(Wtorek) 09:00 Godzina rozpoczęcia szkolenia będzie podana telefonicznie

Lokalizacja

EDU-Consulting

Grunwaldzka 9

Organizator

EDU-Consulting

Koszt Szkolenia

200 zł/os  – cena zawiera materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem, bufet kawowy.

Trener zapewnia fantomy do ćwiczeń

Szkolenie kończy się zaświadczeniem wg wymogów MEN.

W zależności od ilości uczestników, możliwa negocjacja ceny.

Kontakt

Monika Zakrzewska
tel: +48 728 311 560

e-mail: edu.bhp@wp.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertę

  X