april, 2021

Kadry, Płace, PłatnikZapisz się online

Informacje o Kursie

Rozpoczynamy kursy na bieżąco w momencie utworzenia grupy. 

Czas szkolenia: 70 godzin dydaktycznych
Na zakończenie kursu przeprowadza się egzamin, po którym uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEN.

Korzyści z Kursu dla uczestników

Celem kursu jest przygotowanie bądź uzupełnienie wiedzy Uczestników do pracy w działach kadrowo-płacowych. Cel ten osiągamy poprzez dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy w formie wykładu, a przede wszystkim zajęć praktycznych, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Program Kursu

1. Prawo pracy:
• Zagadnienia z zakresu prawa pracy
• Zasady prowadzenia ewidencji kadrowo płacowej
• Delegacja-rozliczenie delegacji służbowej
• Urlopy wypoczynkowe, omówienie rodzajów urlopów
• Ewidencja czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej.
• Rodzaje umów o pracę oraz umowy dodatkowe, zasady udzielania i odwoływania z urlopu
• Charakter i warunki pracy tymczasowej, źródła poszukiwania pracowników

2. Ubezpieczenia społeczne:
• Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
• Podział składki na ubezpieczenie emerytalne
• Zasady podlegania ubezpieczeniom przez osoby pobierające zasiłki macierzyńskie oraz przebywające na urlopie wychowawczym
• Zasady obliczania składek na Fundusz Pracy i FGŚP
• Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego. Świadczenie rehabilitacyjne
• Rodzaje wynagrodzeń przyjmowanych do podstawy wymiaru (premie, nagrody)
• Program PŁATNIK nauka wypełniania formularzy przekazywanych do ZUS-u

3. Wynagrodzenia
• Systemy wynagrodzeń, regulaminy wynagradzania
• Podstawowe formy wynagradzania
• Poznanie programu do naliczania płac
• Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP
• Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników etatowych

Time

Year Around Event (2021)

Koszt Szkolenia

Cena kursu: 1400 zł
W cenie kursu materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, zaświadczenie MEN.

Kontakt

Lucyna Sadaj
E-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl
Tel: 606-341-764

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się onlineWydrukuj ofertę

    Dodaj swój komentarz

    Twój email nie zostanie opublikowany.*

    X