Monter rusztowań budowlano – montażowych metalowych - montaż i demontaż

2024Monter rusztowań budowlano – montażowych metalowych - montaż i demontaższkolenie stacjonarne

Informacja o kursie/szkoleniu

Kurs przygotowuje uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych.

 

Kurs na montażystę rusztowań kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

 

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień wymaganych przy montażu i demontażu rusztowań. Kurs zgodny z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Dla kogo przeznaczony jest kurs/szkolenie?

Na kurs montera rusztowań zapraszamy w szczególności:

 • osoby zamierzające znaleźć pracę, jako monter rusztowań
 • osoby bezrobotne, które chcą skorzystać z bezpłatnego bonu szkoleniowego realizowanego przez Urzędy Pracy
 • pracowników firm budowlanych oraz innych zakładów pracy, w których niezbędna jest pracy na rusztowaniu
 • osoby, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą

Program kursu/szkolenia

Kurs przygotuje Kursanta do egzaminu państwowego i do pracy, jako monter rusztowań budowlano – montażowych metalowych.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia związane z BHP przy montażu i demontażu rusztowań, dokumentację techniczną oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych, a także konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur stalowych oraz systemowych, technologie montażu i demontażu rusztowań.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i instruktorów akredytowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kto może zdobyć uprawnienia?

 • osoby pełnoletnie
 • posiadające wykształcenie m.in. podstawowe
 • posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu montera rusztowań

Co warto wiedzieć o egzaminie?

Kurs na montera rusztowań budowlano – montażowych metalowych kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin na montera rusztowań składa się z dwóch części. Osoby, które wzięły udział w kursie, przystępują najpierw do egzaminu praktycznego. Składa się on z części obsługowej/praktycznej montażu i demontażu rusztowań budowlano-metalowych.

Każdy, kto uzyska pozytywny wynik z egzaminu praktycznego, przechodzi automatycznie do części drugiej teoretycznej. W tym przypadku osoby, które przystępują do egzaminu zobligowane są do udzielenia odpowiedzi na 6 pytań zadanych losowo przez członków komisji egzaminacyjnej. Pierwsze dwa pytania dotyczą modułu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby otrzymać pozytywny wynik egzaminu, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi łącznie, na co najmniej 4 pytania.

Data

Year Around Event (2024) Kursy odbywają się cyklicznie, nabór na kurs jest ciągły.

Lokalizacja

EDU-Consulting

Kwidzyn, ul. J. Piłsudskiego 29

Other Events

Koszt kursu/szkolenia

1400 zł/os (w cenę wliczony jest koszt egzaminu państwowego, materiały dydaktyczne, organizacja i przebieg kursu, poczęstunek, nowoczesne uprawnienia w formie karty)

Przy zgłoszeniu większej ilości osób – cena ustalana indywidualnie.

Kontakt

tel: +48 606 341 764

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Dojazd

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*