Listopad, 2022

202225LisCały dzieńOperator koparki jednonaczyniowej klasa III do 25 tonszkolenie stacjonarnePiłsudskiego 29Zapisz się na szkolenie

Informacja o kursie/szkoleniu

Kurs przygotowuje uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton w zakresie klasy III uprawnień.

 

Klasa III obejmuje typ koparki do 25 ton masy całkowitej. Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.


Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze koparki jednonaczyniowej. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy koparkami jednonaczyniowymi klasy III do 25 ton. Kurs zgodny z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Dla kogo przeznaczony jest kurs/szkolenie?

Na kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton kl. III zapraszamy w szczególności:

 • osoby zamierzające znaleźć pracę, jako operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton kl. III
 • osoby bezrobotne, które chcą skorzystać z bezpłatnego bonu szkoleniowego realizowanego przez Urzędy Pracy
 • pracowników firm transportowych, budowlanych oraz innych zakładów pracy
 • osoby, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą

Program kursu/szkolenia

Kurs przygotuje Kursanta do egzaminu państwowego i do pracy, jako pełnoprawnego operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III, zagadnienia poruszane na kursie to między innymi:

 • umiejętność obsługi i pracy koparką jednonaczyniową,
 • umiejętność współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót,
 • umiejętność organizacji pracy koparką jednonaczyniową w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych,
 • wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowych,
 • umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac,
 • umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną,
 • wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego.

 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i instruktorów akredytowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kto może zdobyć uprawnienia?

 • osoby pełnoletnie
 • posiadające wykształcenie m.in. podstawowe
 • posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora
 • nie jest wymagane prawo jazdy

Co warto wiedzieć o egzaminie?

Kurs na koparki jednonaczyniowej kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin na operatora składa się z dwóch części. Osoby, które wzięły udział w kursie, przystępują najpierw do egzaminu praktycznego. Składa się on z części obsługowej/praktycznej obsługi maszyny.

Każdy, kto uzyska pozytywny wynik z egzaminu praktycznego, przechodzi automatycznie do części drugiej teoretycznej. W tym przypadku osoby, które przystępują do egzaminu zobligowane są do udzielenia odpowiedzi na 6 pytań zadanych losowo przez członków komisji egzaminacyjnej. Pierwsze dwa pytania dotyczą modułu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby otrzymać pozytywny wynik egzaminu, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi łącznie, na co najmniej 4 pytania.

Termin rozpoczęcia kursu/szkolenia

Cały dzień (Piątek) Kursy odbywają się cyklicznie, nabór na kurs jest ciągły.

Lokalizacja

EDU-Consulting

Piłsudskiego 29

Koszt kursu/szkolenia

Miejsce odbywania się zajęć praktycznych i teoretycznych: KWIDZYN

1990 zł/os ( w cenę wliczony jest koszt egzaminu państwowego, materiały dydaktyczne, organizacja i przebieg kursu, poczęstunek, nowoczesne uprawnienia w formie karty)

Przy zgłoszeniu większej ilości osób – cena ustalana indywidualnie.

Kontakt

Lucyna Sadaj – Koordynator ds. szkoleń zawodowych

tel: +48 606 341 764

e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertęSprawdź harmonogram kursów

  Dodaj swój komentarz

  Twój email nie zostanie opublikowany.*

  Formularz zapisu na szkolenie

  Edu-Consulting Anna Wiechowska z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Grunwaldzka 9/16, 82-500 Kwidzyn jako Administrator Pana/Pani danych osobowych, informuje, że podane powyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia oraz należytego wykonania umowy obejmującej produkty i usługi Edu-Consulting Anna Wiechowska (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych, zamieściliśmy na stronie https://edu-consulting-szkolenia.pl/rodo/.
  Podanie powyższych danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne i może zostać wycofane w każdej chwili poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio w siedzibie administratora.

  X