Operator koparki jednonaczyniowej klasa III do 25 ton

202428CzeCały dzieńOperator koparki jednonaczyniowej klasa III do 25 tonszkolenie stacjonarne

Informacja o kursie/szkoleniu

Kurs przygotowuje uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton w zakresie klasy III uprawnień.

 

Klasa III obejmuje typ koparki do 25 ton masy całkowitej. Kurs na operatora koparki jednonaczyniowej kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.


Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze koparki jednonaczyniowej. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy koparkami jednonaczyniowymi klasy III do 25 ton. Kurs zgodny z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Dla kogo przeznaczony jest kurs/szkolenie?

Na kurs operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton kl. III zapraszamy w szczególności:

 • osoby zamierzające znaleźć pracę, jako operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton kl. III
 • osoby posiadające uprawnienia na operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton kl. III
 • osoby bezrobotne, które chcą skorzystać z bezpłatnego bonu szkoleniowego realizowanego przez Urzędy Pracy
 • pracowników firm transportowych, budowlanych oraz innych zakładów pracy
 • osoby, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą

Program kursu/szkolenia

Kurs przygotuje Kursanta do egzaminu państwowego i do pracy, jako pełnoprawnego operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasy III, zagadnienia poruszane na kursie to między innymi:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • Koparki jednonaczyniowe – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i instruktorów akredytowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kto może zdobyć uprawnienia?

 • osoby pełnoletnie
 • posiadające wykształcenie m.in. podstawowe
 • nie jest wymagane prawo jazdy

Co warto wiedzieć o egzaminie?

Kurs na koparki jednonaczyniowej kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin na operatora składa się z dwóch części. Osoby, które wzięły udział w kursie, przystępują najpierw do egzaminu praktycznego. Składa się on z części obsługowej/praktycznej obsługi maszyny.

Każdy, kto uzyska pozytywny wynik z egzaminu praktycznego, przechodzi automatycznie do części drugiej teoretycznej.

Co warto wiedzieć o egzaminie?

Kurs na koparki jednonaczyniowej kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Egzamin na operatora składa się z dwóch części. Osoby, które wzięły udział w kursie, przystępują najpierw do egzaminu praktycznego. Składa się on z części obsługowej/praktycznej obsługi maszyny.

Każdy, kto uzyska pozytywny wynik z egzaminu praktycznego, przechodzi automatycznie do części drugiej teoretycznej.

Termin rozpoczęcia kursu/szkolenia

06/28/2024 Cały dzień Kursy odbywają się cyklicznie, nabór na kurs jest ciągły.

Lokalizacja

EDU-Consulting

Kwidzyn, ul. J. Piłsudskiego 29

Other Events

Koszt kursu/szkolenia

Miejsce odbywania się zajęć praktycznych i teoretycznych: KWIDZYN

2450 zł/osoba
(w cenę wliczony jest koszt egzaminu państwowego, materiały dydaktyczne, organizacja i przebieg kursu,
poczęstunek, nowoczesne uprawnienia w formie karty)

Przy zgłoszeniu większej ilości osób – cena ustalana indywidualnie.

Kontakt

tel: +48 606 341 764, +48 538 207 860

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Get Directions

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*