Operator koparko - ładowarki klasa III

202428Cze17:00Operator koparko - ładowarki klasa IIIszkolenie stacjonarne

Informacja o kursie/szkoleniu

Kurs umożliwi przygotowanie Uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki w zakresie klasy III (wszystkie typy), a przede wszystkim zdobycie państwowych uprawnień operatora koparko-ładowarki.

 

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze koparko-ładowarki. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy koparko-ładowarką klasy III różnych rodzajów i typów. Kurs zgodny z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Dla kogo przeznaczony jest kurs/szkolenie?

Na kurs operatora koparko-ładowarki zapraszamy w szczególności:

 • osoby zamierzające znaleźć pracę, jako operator koparko-ładowarki lub minikoparki
 • osoby bezrobotne, które chcą skorzystać z bezpłatnego bonu szkoleniowego realizowanego przez Urzędy Pracy
 • pracowników firm transportowych, budowlanych oraz innych zakładów pracy
 • osoby, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą

Program kursu/szkolenia

Kurs przygotuje Uczestnika do egzaminu państwowego i do pracy, jako pełnoprawnego operatora koparko-ładowarki, zagadnienia poruszane na kursie to między innymi:

 

 • umiejętność obsługi i pracy koparko-ładowarką
 • umiejętność współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem budowy przy organizacji robót
 • umiejętność organizacji pracy koparko-ładowarką w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych
 • wiedzę w zakresie czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparko-ładowarek
 • umiejętność kontrolowania jakości wykonywanych prac
 • umiejętność przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i technologiczną
 • wiedzę w zakresie nowoczesnego sprzętu budowlanego

 

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i instruktorów akredytowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Kto może zdobyć uprawnienia?

 • osoby pełnoletnie
 • posiadające wykształcenie m.in. podstawowe
 • posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu operatora,
 • nie jest wymagane prawo jazdy

Co warto wiedzieć o egzaminie?

Kurs na koparko-ładowarki kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie.

Egzamin na operatora składa się z dwóch części. Osoby, które wzięły udział w kursie, przystępują najpierw do egzaminu praktycznego. Składa się on z części obsługowej/praktycznej obsługi maszyny.

Każdy, kto uzyska pozytywny wynik z egzaminu praktycznego, przechodzi automatycznie do części drugiej teoretycznej. W tym przypadku osoby, które przystępują do egzaminu zobligowane są do udzielenia odpowiedzi na 6 pytań zadanych losowo przez członków komisji egzaminacyjnej. Pierwsze dwa pytania dotyczą modułu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby otrzymać pozytywny wynik egzaminu, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi łącznie, na co najmniej 4 pytania.

Termin rozpoczęcia kursu/szkolenia

06/28/2024 17:00 Kursy odbywają się cyklicznie, nabór na kurs jest ciągły.

Lokalizacja

EDU-Consulting

Kwidzyn, ul. J. Piłsudskiego 29

Other Events

Koszt kursu/szkolenia

2450 zł  (w cenę szkolenia wliczony jest koszt egzaminu, materiały dydaktyczne, organizacja i przebieg kursu, poczęstunek, nowoczesne uprawnienia operatora w formie karty)

Przy zgłoszeniu większej ilości osób – cena ustalana indywidualnie.

Kontakt

tel: +48 606 341 764

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Get Directions

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*