Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I

202428CzeCały dzieńOperator ładowarki jednonaczyniowej kl. Iszkolenie stacjonarne

Informacja o kursie/szkoleniu

Kurs przygotowuje uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora ładowarki jednonaczyniowej
w zakresie klasy I uprawnień.

Klasa I uprawnień obejmuje wszystkie typy i wielkości ładowarek jednonaczyniowych. Kurs na operatora ładowarki jednonaczyniowej kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze ładowarki jednonaczyniowej. Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie pracy ładowarkami jednonaczyniowymi klasy I. Kurs zgodny z programem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Dla kogo przeznaczony jest kurs/szkolenie?

Na kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. I zapraszamy
w szczególności:

 • osoby zamierzające znaleźć pracę, jako operator ładowarki jednonaczyniowej kl. I
 • osoby posiadające uprawnienia na operatora ładowarki jednonaczyniowej kl. III do 20 ton
 • osoby bezrobotne, które chcą skorzystać z bezpłatnego bonu szkoleniowego realizowanego przez Urzędy Pracy
 • pracowników firm transportowych, budowlanych oraz innych zakładów pracy
 • osoby, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą

Program kursu/szkolenia

Kurs przygotuje Kursanta do egzaminu państwowego i do pracy, jako pełnoprawnego operatora ładowarki jednonaczyniowej klasy I, zagadnienia poruszane na kursie to między innymi:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • Ładowarki jednonaczyniowe – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne.Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i instruktorów akredytowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Co warto wiedzieć o egzaminie?

Kurs na ładowarki jednonaczyniowej kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją egzaminacyjną powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie.

Egzamin na operatora składa się z dwóch części. Osoby, które wzięły udział
w kursie, przystępują najpierw do egzaminu praktycznego. Składa się on
z części obsługowej/praktycznej obsługi maszyny.

Każdy, kto uzyska pozytywny wynik z egzaminu praktycznego, przechodzi automatycznie do części drugiej teoretycznej.

Termin rozpoczęcia kursu/szkolenia

06/28/2024 Cały dzień

Lokalizacja

EDU-Consulting

Kwidzyn, ul. J. Piłsudskiego 29

Other Events

Koszt kursu/szkolenia

1800 zł/osoba posiadająca uprawnienia kl. III

(w cenę wliczony jest koszt egzaminu państwowego, materiały dydaktyczne, organizacja i przebieg kursu, poczęstunek, nowoczesne uprawnienia w formie karty)

Przy zgłoszeniu większej ilości osób – cena ustalana indywidualnie.

Kontakt

Specjalista ds. szkoleń zawodowych
tel: +48 538 207 860
e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Get Directions

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*