january, 2023

2023Specjalista ds. transportu, spedycji i logistykiszkolenie stacjonarneKwidzyn, ul. J. Piłsudskiego 29Zapisz się na szkolenie

Informacja o kursie/szkoleniu

Kurs ma na celu przygotowanie Uczestników do pracy na stanowisku logistyka lub spedytora. Na kursie „Specjalista ds. Transportu, Spedycji i Logistyki” uczestnik zapozna  się z najważniejszymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw spedycyjnych i zjawiskami występującymi na rynku usług transportowych. Zrozumie zasady, zgodnie, z którymi należy zorganizować transport, a w szczególności prace załadunkowe i rozładunkowe. Dowie się, jakie środki transportu wykorzystuje się w spedycji oraz jakiego rodzaju dokumentacji wymaga się od spedytora. Zapozna się również z zagadnieniami z zakresu logistyki w przedsiębiorstwie spedycyjnym.

 

W trakcie nauki na kursie uczestnik zapozna się z zagadnieniami związanymi z operacyjnym
i taktycznym zarządzaniem magazynami, zapasami, transportem oraz przepływem materiałów i informacji. W materiałach wyjaśniono istotę logistyki, omówiono jej miejsce
w nowoczesnym gospodarowaniu i pokazano korzyści, jakie może przynieść właściwe stosowanie jej reguł w przedsiębiorstwie. Kurs dostarcza też wiedzy na temat równowagi kosztów i poziomu obsługi klienta, a także zagadnienia dotyczące recyklingu.

Program kursu/szkolenia

 • Procesy transportowe Rodzaje transportu
  Zadania transportowe
  Zasady transportu towarów
  Środki transportu
  Transport ładunków typowych i niebezpiecznych
  Kryteria wyboru środków transportu

 

 • Przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego
  Krajowe i międzynarodowe akty prawne
  Formuły handlowe
  Instytucje nadzoru i kontroli w transporcie
  Zakresy odpowiedzialności uczestników transportu towarów niebezpiecznych

 

 • Przebieg procesu transportowego
  Rodzaje przewozów
  Organizowanie zadań transportowych
  Etapy procesu transportowego
  Zasady doboru środków technicznych
  Czynniki determinujące czas dostawy
  Planowanie przebiegu procesu transportowego
  Zasady sporządzania harmonogramu wykonania procesu transportowego

 

 • Ładunki i środki transportu
  Rodzaje ładunków
  Rodzaje środków transportu ze względu na podatność ładunkową
  Sposoby oznaczania ładunków
  Systemy monitorowania i rejestrowania ładunków
  Rejestrowanie pracy środków transportu
  Międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych

 

 • Ocena procesów transportowych
  Ocena przebiegu procesu transportowego
  Koszty w transporcie
  Taryfikatory i ceny usług w transporcie
  Wskaźniki efektywności procesów transportowych
  Jakość w procesach transportowych

 

 • Dokumentacja w transporcie
  Rodzaje dokumentów transportowych
  Dokumentacja przy przewozie towarów niebezpiecznych
  Dokumentacja w przewozach krajowych i międzynarodowych
  Dokumentacja celna

 

 • Organizacja i dokumentowanie czasu pracy załóg pojazdów
  Czas pracy i odpoczynek / w tym rozliczenie delegacji
  Zapisy konwencji AETR
  Urządzenia rejestrujące czas pracy załóg pojazdów

 

 • Zarządzanie magazynem
  Systemy informatyczne wspomagające pracę magazynu
  Jednostki ładunkowe i ich formatowanie
  Metody wydawania towaru z magazynu
  Sposoby załadunku i zabezpieczenia towarów
  Dokumentacja magazynowa

 

 • Reklamacje i roszczenia
  Reklamacje w transporcie krajowym
  Reklamacje w transporcie międzynarodowym
  Umowy o przewóz- podstawowe błędy
  Pojęcie konsumenta i przedsiębiorcy
  Odpowiedzialność: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
  Określenie stanu dostarczonego towaru
  Zasady składania reklamacji i roszczeń
  Procedura reklamacyjna
  Przedawnienia

 

 • Giełdy wspomagające zarządzanie ładunkami – Zadania praktyczne

Time

Kursy odbywają się cyklicznie, nabór na kurs jest ciągły.

Location

EDU-Consulting

Kwidzyn, ul. J. Piłsudskiego 29

Koszt kursu/szkolenia

1100 zł, 70 godzin dydaktycznych (w cenę kursu wliczony jest koszt materiałów szkoleniowych, przebieg i organizacja szkolenia, poczęstunek, zaświadczenie MEN).

Kontakt

tel: +48 606 341 764

e-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenieWydrukuj ofertęSprawdź harmonogram kursów

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*

  X