april, 2021

Specjalista ds. Transportu, spedycji i logistykiZapisz się online

Informacje o Kursie

Czas szkolenia: 70 godzin dydaktycznych
Na zakończenie kursu przeprowadza się egzamin, po którym uczestnik otrzymuje zaświadczenie MEN.

Korzyści z Kursu dla uczestników

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do pracy na stanowisku logistyka lub spedytora. Podczas zajęć uczestnik zapozna się z najważniejszymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw spedycyjnych i zjawiskami występującymi na rynku usług transportowych. Zrozumie zasady, zgodnie, z którymi należy zorganizować transport, a w szczególności prace załadunkowe i rozładunkowe. Dowie się, jakie środki transportu wykorzystuje się w spedycji oraz jakiego rodzaju dokumentacji wymaga się od spedytora.

Program Kursu

Procesy transportowe
• Rodzaje transportu
• Zadania transportowe
• Zasady transportu towarów
• Środki transportu
• Transport ładunków typowych i niebezpiecznych
• Kryteria wyboru środków transportu
Przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego
•Krajowe i międzynarodowe akty prawne
•Formuły handlowe
•Instytucje nadzoru i kontroli w transporcie
•Zakresy odpowiedzialności uczestników transportu towarów niebezpiecznych

Przebieg procesu transportowego
•Rodzaje przewozów
•Organizowanie zadań transportowych
•Etapy procesu transportowego
•Zasady doboru środków technicznych
•Czynniki determinujące czas dostawy
•Planowanie przebiegu procesu transportowego
•Zasady sporządzania harmonogramu wykonania procesu transportowego

Ładunki i środki transportu
•Rodzaje ładunków
•Rodzaje środków transportu ze względu na podatność ładunkową
•Sposoby oznaczania ładunków
•Systemy monitorowania i rejestrowania ładunków
•Rejestrowanie pracy środków transportu
•Międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych

Ocena procesów transportowych
• Ocena przebiegu procesu transportowego
• Koszty w transporcie
• Taryfikatory i ceny usług w transporcie
• Wskaźniki efektywności procesów transportowych
• Jakość w procesach transportowych

Dokumentacja w transporcie
•Rodzaje dokumentów transportowych
•Dokumentacja przy przewozie towarów niebezpiecznych
•Dokumentacja w przewozach krajowych i międzynarodowych
•Dokumentacja celna

Organizacja i dokumentowanie czasu pracy załóg pojazdów
•Czas pracy i odpoczynek / w tym rozliczenie delegacji
•Zapisy konwencji AETR
•Urządzenia rejestrujące czas pracy załóg pojazdów

Zarządzanie magazynem
•Systemy informatyczne wspomagające pracę magazynu
•Jednostki ładunkowe i ich formatowanie
•Metody wydawania towaru z magazynu
•Sposoby załadunku i zabezpieczenia towarów
•Dokumentacja magazynowa

Reklamacje i roszczenia
•reklamacje w transporcie krajowym
•reklamacje w transporcie międzynarodowym
•umowy o przewóz- podstawowe błędy
•pojęcie konsumenta i przedsiębiorcy
•odpowiedzialność: nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
•określenie stanu dostarczonego towaru
•zasady składania reklamacji i roszczeń
•procedura reklamacyjna
•przedawnienia
Giełdy wspomagające zarządzanie ładunkami – Zadania praktyczne

Time

Year Around Event (2021)

Koszt Szkolenia

Rozpoczynamy kursy na bieżąco w momencie utworzenia grupy. 

Cena kursu: 1100 zł
W cenie kursu materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, zaświadczenie MEN.

Kontakt

Lucyna Sadaj
E-mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl
Tel: 606-341-764

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się onlineWydrukuj ofertę

    Dodaj swój komentarz

    Twój email nie zostanie opublikowany.*

    X