Szkolenie okresowe BHP dla stanowisk administracyjno-biurowych

202418CzeCały dzieńSzkolenie okresowe BHP dla stanowisk administracyjno-biurowychszkolenie stacjonarne

Informacja o kursie/szkoleniu

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Dla kogo przeznaczony jest kurs/szkolenie?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych.

Program kursu/szkolenia

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa     i  higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,
c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

 • Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
 • Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe
 • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Termin rozpoczęcia kursu/szkolenia

06/18/2024 Cały dzień

Lokalizacja

EDU-Consulting

Kwidzyn, ul. J. Piłsudskiego 29

Other Events

Koszt kursu/szkolenia

120 zł (w cenie: materiały szkoleniowe, konsultacje z trenerem, zaświadczenie)

Kontakt

Monika Zakrzewska – specjalista ds. BHP

tel: +48 728 311 560

e-mail: edu.bhp@wp.pl

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Get Directions

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*