Uprawnienia energetyczne SEP G1, G2, G3

202408Sie09:00Uprawnienia energetyczne SEP G1, G2, G3szkolenie stacjonarne

Informacja o kursie/szkoleniu

Kurs umożliwi przygotowanie uczestników do nabycia kwalifikacji lub odnowienia uprawnień energetycznych SEP w grupach: G1 elektrycznej, G2 cieplnej oraz G3 gazowej.

Kurs elektryczny SEP G1 jest skierowany do każdej osoby wykonującej czynności związane z dozorem i/lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną do 1kV.

Uprawnienia cieplne G2 skierowane są głównie do osób zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych G2. Jest to szkolenie skierowane m.in. do palaczy kotłów, serwisantów, instalatorów oraz monterów, itp.

Uprawnienia gazowe G3 skierowane są dla osób, które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Dla kogo przeznaczony jest kurs/szkolenie?

Na kursy energetyczne zapraszamy w szczególności:

 • osoby chcące zdobyć nowe kwalifikacje bądź odnowić posiadane wcześniej uprawnienia
 • osoby bezrobotne, które chcą skorzystać z bezpłatnego bonu szkoleniowego realizowanego przez Urzędy Pracy
 • pracowników firm elektrycznych, palaczy kotłów, monterów klimatyzacji itp.
 • osoby, które planują rozpocząć własną działalność gospodarczą

Kto może zdobyć uprawnienia?

 • osoby pełnoletnie
 • posiadające wykształcenie kierunkowe/kwalifikacje związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 • posiadające doświadczenie zawodowe oraz staż pracy związany z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci

 

Zmiany w rozporządzeniu od lipca 2022 r. – aby wziąć udział w kursie i móc uzyskać świadectwo kwalifikacyjne należy dostarczyć dokument potwierdzający kwalifikacje związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub zaświadczenie wystawione przez pracodawcę potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy związany z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (mamy wzór zaświadczenia).

Co warto wiedzieć o egzaminie?

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym dającym uprawnienia w zakresie G1, G2, G3 zarówno (D) dozór jak i (E) eksploatacja. Egzamin zewnętrzny jest przeprowadzony przez komisję kwalifikacyjną SEP powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Termin rozpoczęcia kursu/szkolenia

08/08/2024 09:00 Zapisy trwają cały rok

Lokalizacja

EDU-Consulting

Kwidzyn, ul. J. Piłsudskiego 29

Other Events

Koszt kursu/szkolenia

970 zł (w cenę szkolenia wliczony jest koszt jednego egzaminu, materiały dydaktyczne, organizacja i przebieg kursu, poczęstunek)

Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne 650 zł !!!

Przy zgłoszeniu większej ilości osób lub większej ilości egzaminów na inną kategorię  – cena ustalana indywidualnie.

Kontakt

tel: +48 606 341 764, +48 538 207 860

Zapisz się na Szkolenie/Kurs

Zapisz się na szkolenie

Get Directions

  Leave Your Comment

  Your email address will not be published.*