Administracja studia I stopnia – WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGIGICZNYCH W WARSZAWIE

Opis:

Absolwent kierunku Administracja posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie oraz administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Studia przygotowują absolwenta do pracy w administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej, a także do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Kierunek zawiera takie specjalności jak:

– administracja skarbowa
– administracja bezpieczeństwa
– administracja publiczna
– ochrona danych osobowych.

Wybrane przedmioty:

– negocjowanie w biznesie i administracji
– konstytucyjny system organów państwowych
– prawo cywilne z umowami w administracji
– kryminalistyka
– międzynarodowe aspekty ochrony danych osobowych.

Koszt studiów:

Koszt: 1990 zł semestr