Administracja II stopnia – WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE

Opis:

Absolwent kierunku Administracja posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych.

Kierunek zawiera takie specjalności jak:

– ochrona danych osobowych
– administracja bezpieczeństwa
– administracja publiczna.

Wybrane przedmioty:

-zarządzanie administracją publiczną
– zarządzanie zasobami ludzkimi
– procedura karna w administracji
– audyt wewnętrzy i zewnętrzny ochrony danych osobowych
– postępowanie egzekucyjne w administracji.

Koszt studiów:

Koszt: 2100 zł semestr